Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorgorganisaties leveren verpleging of persoonlijke en huishoudelijke verzorging bij mensen thuis. Jaarlijks maken steeds meer mensen hiervan gebruik.

Mensen kunnen om verschillende redenen behoefte hebben aan thuiszorg. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, een ziekte of een handicap. Thuiszorg is er voor mensen die niet zelfstandig voor hun huishouden of persoonlijke verzorging kunnen zorgen. Met thuiszorg kan opname in een verpleeghuis worden voorkomen. Of kan iemand eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Wat doet de thuiszorg
Thuiszorgorganisaties bieden verpleging en verzorging aan huis. Dit kunnen verschillende soorten zijn als:
- verpleging, zoals wondverzorging
- huishoudelijke hulp
- persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden
- gespecialiseerde verzorging, zoals hulp aan mensen met psychische of sociale problemen

De thuiszorg biedt soms ook andere diensten om mensen te helpen gezond te leven. Zoals het uitlenen van hulpmiddelen, het geven van voedings- en dieetvoorlichting en het verzorgen van cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn.

De thuiszorg heeft daarnaast een voorlichtende functie en een taak om problemen te voorkomen. Kortom, erg divers werk!

Diversiteit aan cliënten
Ouderen vormen een grote groep cliënten in de thuiszorg, maar je komt vele verschillende mensen en thuissituaties tegen. Gezinnen met kinderen of bijvoorbeeld met een ernstig ziek kind, een volwassene met suikerziekte, noem maar op. 

Zelfstandig werk
Een baan in de thuiszorg betekent zelfstandig werk: je maakt deel uit van een team, maar werkt alleen en in het huis van je cliënt. Ook al werk je bij mensen thuis, je hebt vanzelfsprekend regelmatig werkoverleg met collega zorgverleners. Je kunt hen altijd raadplegen.

Deeltijd, voltijd, regelmatig of onregelmatig...
De werktijden verschillen per werknemer. Vooral in de verzorgende en verpleegkundige wijkfuncties wordt er vaak in deeltijd gewerkt. Bijvoorbeeld een paar uur of een aantal dagdelen per week, eventueel ook 's avonds.  

Lees meer over:
Verpleging en verzorging thuis
Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg
Gezondheidscentra

Zie ook:
Beroepen vinden op werkveld
Gaan werken: werk vinden
Medewerkers vinden
Films en Games

Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!