Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Je kent vast wel iemand die ooit in het ziekenhuis heeft gelegen voor een onderzoek, een behandeling of een operatie. Misschien ben je er zelf wel eens als patiënt of bezoeker geweest. Maar hoe is het nu eigenlijk om er te werken?

Tweedelijns zorg
Patiënten komen in aanraking met het ziekenhuis wanneer zij zorg nodig hebben die een huisarts of een andere eerstelijns zorgverlener niet kan bieden, zoals een tandarts of fysiotherapeut. Voor deze specialistische zorg kunnen patiënten in een ziekenhuis terecht op een polikliniek, een verpleegafdeling of op de afdeling Spoedeisende Hulp.

Mensen komen en gaan
In een ziekenhuis verleen je dag en nacht zorg: werktijden in de weekenden en avonduren zijn heel gebruikelijk. Patiënten liggen niet lang in het ziekenhuis, zo is de patiënt weer snel in zijn vertrouwde omgeving. Behandelingen vinden steeds meer plaats via dagbehandeling of op de polikliniek. Overdag krijgen patiënten dan in enkele uren de benodigde zorg. Meer dan de helft van alle opnames in het ziekenhuis vindt tegenwoordig plaats via dagbehandeling.

Zowel bij poliklinische zorg als bij opname gaan mensen na hun behandeling weer naar huis of naar een andere instelling. Als je in een ziekenhuis werkt, zie je zodoende veel verschillende mensen komen en gaan.

Mondige patiënten, intensief contact
Patiënten gaan tegenwoordig steeds meer zelf op zoek naar informatie. Hierdoor krijg je te maken met patiënten die steeds mondiger worden. Het is dan ook belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en dat jij patiënten met jouw professionele kennis verder kunt helpen. Daarnaast is een ziekenhuisopname vaak een emotionele ervaring. Als medewerker in de directe zorgverlening moet je mensen hierbij kunnen ondersteunen. De zorg die je verleent, kan daardoor behoorlijk intensief zijn. Bijvoorbeeld omdat patiënten niet zelf kunnen bewegen, angstig zijn of door hun ziekte veel controle nodig hebben.

Zicht op het hele zorgproces
Patiënten moeten in een schone kamer liggen, krijgen dagelijks hun maaltijden, hebben medicijnen nodig, kunnen op verschillende manieren onderzocht en behandeld worden. Daarnaast hebben ze verzorging en verpleging nodig. Er gebeurt dus van alles in een ziekenhuis, en voor elk onderdeel zijn medewerkers in bepaalde functies nodig. Als medewerker in een ziekenhuis heb je zodoende een diversiteit aan collega’s waarmee je dagelijks samenwerkt of waarmee je in specifieke gevallen te maken krijgt.

Hoge kwaliteit zorg
Voor bepaalde specifieke zorg kunnen patiënten niet altijd meer bij het ziekenhuis om de hoek terecht. Dit komt doordat ziekenhuizen zich specialiseren in bepaalde behandelingen om nog betere zorg te kunnen bieden. Het kan dan zo zijn dat je voor een oogoperatie naar Arnhem moet, terwijl er in jouw woonplaats Utrecht ook een ziekenhuis is. Ben je als medewerker gespecialiseerd in de oogzorg, dan zul je ook voornamelijk in dat specifieke ziekenhuis werken.

Vier soorten ziekenhuizen
Er zijn ruim 100 ziekenhuizen in Nederland. Globaal zijn er 4 soorten ziekenhuizen waar je kunt gaan werken.
Algemene ziekenhuizen
Topklinische ziekenhuizen
Universitair medische centra
Specialistische ziekenhuizen

Waar en in welke beroepen werken?
Bij de beroepen op deze site kun je ook zoeken op beroepen die je in ziekenhuizen kunt uitoefenen. Bij de organisaties voor werk vinden staan bij elke provincie bovendien websites van regionale zorgorganisaties. Op die websites vind je bijna altijd adressen en informatie van ziekenhuizen.

Persoonlijke- en beroepsontwikkeling
Het ziekenhuis is een werkomgeving waar je veel verschillende mensen ontmoet met allemaal hun eigen levensverhaal. Als je goed luistert, hoor je veel. Dit levert een bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het ziekenhuis een werkomgeving waar je veel kunt leren en waar tijd en energie wordt gestoken in je beroepsontwikkeling. Het komt in het ziekenhuis regelmatig voor dat iemand start als verpleegkundige en later hoofd van een afdeling wilt worden. Kortom: je toekomst raakt in een ziekenhuis niet gauw op dood spoor.

Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!

Zie ook:
Beroepen vinden op werkveld
Gaan werken: werk vinden
Medewerkers vinden
Films en Games