Specialistisch

Specialistisch

Als je bijzonder geïnteresseerd bent in een bepaalde categorie patiënten, dan is werken in één van de 22 specialistische ziekenhuizen iets voor jou. Zo'n patiëntencategorie kan gevormd worden door een leeftijdsgroep, door een bepaalde aandoening/ziekte of door een bepaalde zorgbehoefte. 

De mogelijkheden
Zo zijn er onder andere de volgende soorten specialistische ziekenhuizen (in vaktermen ‘categorale ziekenhuizen’ genoemd):
- kinderziekenhuizen
- oogziekenhuizen 
- revalidatiecentra 
- kankercentra

Je toeleggen op je vak
Een groot deel van het personeelsbestand in alle ziekenhuizen, dus ook in deze categorale ziekenhuizen, bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Om in een categoraal ziekenhuis te werken moet je, zoals gezegd, wel een bijzondere interesse in het ziektebeeld of de patiëntengroep hebben.