Universitair medisch

Universitair medisch

In elk van de acht Nederlandse universitair medische centra worden studenten Geneeskunde opgeleid tot arts of medisch specialist. Het bijzondere aan een universitair medisch centrum is dus dat er niet alleen onderzocht, behandeld, verzorgd en verpleegd wordt: het is vooral een plaats waar kennis en vaardigheden op het gebied van geneeskunde aan elkaar overgedragen wordt. Alle voorkomende specialistische functies zijn daarom in een universitair medisch centrum te vinden.

Dé werk- en onderzoeksplaats voor wetenschappers
Elk universitair medisch centrum is verbonden aan een universiteit met een medische faculteit. De medische faculteit is de afdeling van een universiteit waar studenten een medische opleiding krijgen. De ‘werkplaats’ van de studenten is het universitair medisch centrum. Zij zorgen hier voor patiënten, krijgen er onderwijs en doen er wetenschappelijk geneeskundig onderzoek.

Een universitair medisch centrum biedt studenten dus de mogelijkheid een goede geneeskundige opleiding te krijgen. Omgekeerd zijn deze opleidingen van groot belang voor de kwaliteit van de zorg in Nederland. Door de onderzoeken die er plaatsvinden, worden belangrijke medische ontdekkingen gedaan.

Zorg voor vakkennis én voor patiënten
Aan de meeste universitair medische centra is ook een opleidingsinstituut verbonden voor (vervolg)opleidingen van verpleegkundig en paramedisch personeel. Ook spelen deze ziekenhuizen een belangrijke rol bij de na- en bijscholing van artsen en andere werkenden in de gezondheidszorg.

Dit alles wil niet zeggen dat er minder aandacht is voor patiëntenzorg. Net als in andere ziekenhuizen draait het ook in universitair medische centra uiteindelijk maar om één ding: het verzorgen, verplegen, maar vooral genezen van zieke mensen.