Opleidingen en beroepen (46)

Opleidingen en beroepen (46)

Opleiding

Master Jeugdzorg

Binnen het werkveld van de jeugdzorg kun je te maken krijgen met allerlei moeilijke beslissingen. Moet een kind bijvoorbeeld uit huis worden gezet? Of kunnen de ouders de zorg wel aan? De HBO-masteropleiding Jeugdzorg leidt jou op om dit soort keuzes te maken vanuit een leidinggevende positie.

Vooropleiding

 • HBO bachelor

Niveau

 • HBO master

Opleidingsvorm

 • deeltijd

Beroep

Ambulant hulpverlener jeugdzorg (jeugdzorgwerker)

De ambulant hulpverlener jeugdzorg wordt ook wel jeugdzorgwerker genoemd. In dit beroep werk je met jongeren die problemen hebben. Bijvoorbeeld met hun ouders of op school. Je helpt deze jongeren met het zoeken naar een oplossing voor hun probleem en geeft hen advies en begeleiding. Iets voor jou?

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Beroep

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Luisteren, meedenken en zoeken naar oplossingen, dat zijn eigenschappen die goed passen bij het beroep vertrouwenspersoon in de jeugdzorg. Als vertrouwenspersoon luister je naar verhalen van cliënten. Vaak willen zij hun ervaring met jeugdzorg

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Beroep

Pedagogisch medewerker jeugdzorg (jeugdzorgwerker)

De pedagogisch medewerker jeugdzorg heet sinds kort 'jeugdzorgwerker'. Jeugd uit de brand helpen? Dat is jouw taak als pedagogisch medewerker jeugdzorg (jeugdzorgwerker)! De problemen verschillen van kindermishandeling tot problemen bij

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Beroep

Jeugdreclasseerder (jeugdzorgwerker)

intensieve begeleiding en gesprekken met hulpverleners en familie. Zo kun je ervoor zorgen dat deze jongeren een toekomst krijgen waarbij ze niet meer te maken hebben met politie en justitie. In de jeugdzorg heet een jeugdreclasseerder ook wel '

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Opleiding

Social Work - Inhoud opleiding

richting jij je wilt specialiseren. Veel scholen kiezen voor de specialisatie-indeling: -    Jeugd: educatie, jeugd en gezin, opvoedingsrelaties, jeugdhulp en jeugdzorg. -    Zorg: (langdurige) begeleiding

Vooropleiding

 • HAVO Cultuur en Maatschappij
 • HAVO Economie en Maatschappij
 • HAVO Natuur en Techniek
 • HAVO Natuur en Gezondheid
 • VWO Cultuur en Maatschappij
 • VWO Economie en Maatschappij
 • VWO Natuur en Techniek
 • VWO Natuur en Gezondheid
 • MBO niveau 4
 • Associate degree

Niveau

 • HBO bachelor

Opleidingsvorm

 • voltijd
 • deeltijd
 • duaal

Beroep

Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

specifieke vorm van het beroep sociaal werker. Binnen de jeugdzorg wordt de educatiemedewerker sinds kort ook wel jeugdzorgwerker genoemd. 

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Beroep

Woonbegeleider jeugd (jeugdzorgwerker)

De woonbegeleider jeugd heet in de jeugdzorg ook wel 'jeugdzorgwerker'.  Als jeugdzorgwerker verhoog je de zelfredzaamheid van cliënten door hen te begeleiden op het gebied van financiële, administratieve en sociaal

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Opleiding

Pedagogiek - Inhoud opleiding

opleiding biedt diverse mogelijkheden tot differentiatie. Voorbeelden zijn: ontwikkelen van videohometrainingen educatief beleid achterstandsbeleid allochtonen kinderopvangpedagogiek jeugdzorg pedagogische hulpverlening en jeugdbeleid kind met handicap kinderpsychiatrie onderwijszorg

Vooropleiding

 • HAVO Cultuur en Maatschappij
 • HAVO Economie en Maatschappij
 • HAVO Natuur en Techniek
 • HAVO Natuur en Gezondheid
 • VWO Cultuur en Maatschappij
 • VWO Economie en Maatschappij
 • VWO Natuur en Techniek
 • VWO Natuur en Gezondheid
 • MBO niveau 4

Niveau

 • HBO bachelor

Opleidingsvorm

 • voltijd
 • deeltijd

Beroep

Gezinsondersteuner

Meer over het thuis ondersteunen van gezinnen lees je bij de beroepsbeschrijvingen: ambulant begeleider gehandicaptenzorg ambulant hulpverlener jeugdzorg