Opleidingen en beroepen (426)

Opleidingen en beroepen (426)

Opleiding

Ergotherapie

De 4-jarige HBO-opleiding Ergotherapie richt zich op het helpen van mensen die beperkt zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld door ouderdom of psychische/lichamelijke beperkingen. Jij leert hoe je deze mensen zo goed mogelijk begeleidt, zodat ze de dagelijkse activiteiten die zij belangrijk vinden, (weer) kunnen uitvoeren.

Vooropleiding

 • HAVO Cultuur en Maatschappij
 • HAVO Economie en Maatschappij
 • HAVO Natuur en Techniek
 • HAVO Natuur en Gezondheid
 • VWO Cultuur en Maatschappij
 • VWO Economie en Maatschappij
 • VWO Natuur en Techniek
 • VWO Natuur en Gezondheid
 • MBO niveau 4

Niveau

 • HBO bachelor

Opleidingsvorm

 • voltijd

Opleiding

Obstetrieverpleegkundige

De opleiding Obstetrieverpleegkundige leidt je op om zorg te verlenen aan zwangere, bevallende en bevallen vrouwen met een instabiele gezondheidstoestand. Je leert hoe je de patiënten en de gynaecoloog helpt voor, tijdens en na de bevalling en hoe je de kraamvrouw begeleidt bij de verzorging en voeding van de baby.
 

Vooropleiding

 • MBO niveau 4
 • HBO bachelor

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Na Verpleegkunde

Opleidingsvorm

 • werkend leren

Beroep

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut werk je met mensen die psychische problemen hebben. Daarbij richt je je op hun bewegingsgedrag en hun ervaringen met bewegen.

Ben jij een beweeglijk type? Want je moet natuurlijk zelf de oefeningen die je bedacht hebt voordoen! En kun je goed met mensen overweg? Jij moet je cliënten namelijk weten te motiveren en stimuleren. Het doen van oefeningen is voor hen niet altijd even leuk.

Psychomotorisch therapeut wordt gerekend tot de vaktherapeutische beroepen. Hier vallen ook de volgende therapeuten onder: danstherapeut, muziektherapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut, speltherapeut, of psychomotorisch kindertherapeut.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Ziekenhuizen

Beroep

Tandtechnicus

Als tandtechnicus maak en repareer je hulpmiddelen die het gebit corrigeren, ondersteunen of vervangen. Denk aan beugels, bruggen en kunstgebitten.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Opleiding

Farmaceutisch Consulent

De opleiding Farmaceutisch Consulent is een HBO-opleiding die je leert beleid rondom farmaceutische patiëntenzorg vorm te geven, te implementeren en continueren. Na afloop van de opleiding ben je Bachelor of Pharmacy. Daarmee ben je de schakel tussen de apotheker en het team.

Vooropleiding

 • MBO niveau 4

Niveau

 • HBO bachelor

Opleidingsvorm

 • deeltijd

Opleiding

Radiodiagnostisch Laborant

Het maken van röntgenfoto’s of het inzetten van andere technieken om de inwendige mens te bekijken: dat leer je tijdens de HBO-opleiding Radiodiagnostische Laborant. Maar je leert meer dan dat. Je leert ook met patiënten en collega’s om te gaan, je leert over stralingshygiëne en uiteraard over anatomie.

Vooropleiding

 • HAVO Cultuur en Maatschappij
 • HAVO Economie en Maatschappij
 • HAVO Natuur en Techniek
 • HAVO Natuur en Gezondheid
 • VWO Cultuur en Maatschappij
 • VWO Economie en Maatschappij
 • VWO Natuur en Techniek
 • VWO Natuur en Gezondheid
 • MBO niveau 4

Niveau

 • HBO bachelor

Opleidingsvorm

 • werkend leren

Beroep

Audicien

In het beroep audicien verleen je zorg en ondersteuning aan mensen met gehoorproblemen.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Beroep

Internist

Als internist werk je in een ziekenhuis. Daar onderzoek en behandel je patiënten met heel uiteenlopende aandoeningen.  

Niveau

 • Universiteit bachelor
 • Universiteit master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Beroep

Revalidatiearts

n het beroep revalidatiearts help je mensen die een lichamelijk letsel of functionele beperking hebben opgelopen.

Niveau

 • Universiteit bachelor
 • Universiteit master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Ouderenzorg

Opleiding

Sportkunde

In de HBO-opleiding Sportkunde leer je hoe je mensen aanzet tot sporten, hoe je innovatieve beweegprogramma’s ontwikkelt en sportbeleid schrijft.

Vooropleiding

 • HAVO Cultuur en Maatschappij
 • HAVO Economie en Maatschappij
 • HAVO Natuur en Techniek
 • HAVO Natuur en Gezondheid
 • VWO Cultuur en Maatschappij
 • VWO Economie en Maatschappij
 • VWO Natuur en Techniek
 • VWO Natuur en Gezondheid
 • MBO niveau 4
 • Associate degree

Niveau

 • HBO bachelor

Opleidingsvorm

 • voltijd