Beroepen (239)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (239)

Activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider (of begeleider dagcentrum) bedenk je steeds weer activiteiten die mensen helpen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk leven.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • Associate degree

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Jeugdzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Agogisch medewerker GGZ

Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben. Jij helpt ze hun leven weer op de rit te krijgen. Je ondersteunt ze bij dagelijkse bezigheden en verzint activiteiten die helpen hun doel te behalen.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Thuiszorg

Ambulancechauffeur

Als ambulancechauffeur vervoer je patiënten van en naar het ziekenhuis. Vaak ben je de eerste hulpverlener ter plaatse en verricht je koelbloedig medisch-assisterende handelingen.

Niveau

 • Anders

Werkvelden

 • GGD

Ambulanceverpleegkundige

Gewonde mensen moeten zo snel mogelijk verzorgd worden voordat ze naar het ziekenhuis worden vervoerd. Als ambulanceverpleegkundige geef je deze zorg en verpleging voor en tijdens het vervoer.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • GGD

Ambulant begeleider gehandicaptenzorg

Als ambulant begeleider in de gehandicaptenzorg zit je niet stil. Je begeleidt cliënten bij hen thuis, op de werkplek of op school. Deze cliënten hebben vaak een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking (gehandicapten) of ontwikkelingsachterstand. Dit kunnen kinderen, jongeren maar ook volwassenen zijn.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • Associate degree

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Ambulant hulpverlener jeugdzorg (jeugdzorgwerker)

De ambulangt hulpverlener jeugdzorg wordt ook wel jeugdzorgwerker genoemd.

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving.Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Anesthesioloog

Een anesthesioloog maakt gebruik van pijnbestrijding, verdoving en intensieve zorg en beschermt zo het lichaam van patiënten tegen schadelijke gevolgen. Je past anesthesie toe bij patiënten die een operatie of een pijnlijk, belastend onderzoek ondergaan of bij patiënten op de IC. Als Anesthesioloog werk je op de preoperatieve poli, de OK en de IC-afdeling van een ziekenhuis. 

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Apotheker

Een apotheker is een zorgverlener met deskundigheid op het gebied van medicijnen. Iemand die op wetenschappelijk niveau werkt aan zaken als:

Niveau

 • WO master

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Apothekersassistent

Als apothekersassistent help je mensen door ze geneesmiddelen mee te geven, maar vooral door ze voorlichting te geven over het correct gebruik daarvan.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg