Beroepen (243)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (243)

Activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider (of begeleider dagcentrum) bedenk je steeds weer activiteiten die mensen helpen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk leven.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Jeugdzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Agogisch medewerker GGZ

Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben. Jij helpt ze hun leven weer op de rit te krijgen. Je ondersteunt ze bij dagelijkse bezigheden en verzint activiteiten die helpen hun doel te behalen.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Thuiszorg

Ambulancechauffeur

Als ambulancechauffeur vervoer je patiënten van en naar het ziekenhuis. Vaak ben je de eerste hulpverlener ter plaatse en verricht je koelbloedig medisch-assisterende handelingen.

Niveau

 • Anders

Werkvelden

 • GGD

Ambulanceverpleegkundige

Gewonde mensen moeten zo snel mogelijk verzorgd worden voordat ze naar het ziekenhuis worden vervoerd. Als ambulanceverpleegkundige geef je deze zorg en verpleging voor en tijdens het vervoer.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • GGD

Ambulant begeleider gehandicaptenzorg

Als ambulant begeleider in de gehandicaptenzorg zit je niet stil. Je begeleidt cliënten bij hen thuis, op de werkplek of op school. Deze cliënten hebben vaak een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking (gehandicapten) of ontwikkelingsachterstand. Dit kunnen kinderen, jongeren maar ook volwassenen zijn.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Ambulant hulpverlener jeugdzorg

Als ambulant hulpverlener jeugdzorg werk je met jongeren die problemen hebben. Bijvoorbeeld met hun ouders of op school. Je helpt deze jongeren met het zoeken naar een oplossing voor hun probleem en geeft hen advies en begeleiding. Iets voor jou?

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving.Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Anesthesioloog

Een anesthesioloog maakt gebruik van pijnbestrijding, verdoving en intensieve zorg en beschermt zo het lichaam van patiënten tegen schadelijke gevolgen. Je past anesthesie toe bij patiënten die een operatie of een pijnlijk, belastend onderzoek ondergaan of bij patiënten op de IC. Als Anesthesioloog werk je op de preoperatieve poli, de OK en de IC-afdeling van een ziekenhuis. 

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Apotheker

Een apotheker is een zorgverlener met deskundigheid op het gebied van medicijnen. Iemand die op wetenschappelijk niveau werkt aan zaken als:

Niveau

 • WO master

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Apothekersassistent

Als apothekersassistent help je mensen door ze geneesmiddelen mee te geven, maar vooral door ze voorlichting te geven over het correct gebruik daarvan.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Arts voor verstandelijk gehandicapten

Als arts voor verstandelijk gehandicapten bied je gespecialiseerde medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoeken, vaststellen en behandelen van ziekten bij mensen met een verstandelijke beperking is jouw hoofdtaak.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuizen

Arts-microbioloog

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Assistent dienstverlening en zorg

Als assistent dienstverlening en zorg help je graag mensen. Bijvoorbeeld door schoon te maken, boodschappen te doen, te stofzuigen of bedden op te maken. In zorg en welzijn doe je dat bij cliënten thuis of in een instelling. Maar je kunt in nog veel meer sectoren aan de slag!

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Kinderopvang
 • Sport
 • Thuiszorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Assistent-begeleider gehandicaptenzorg

Wanneer je werkt als assistent-begeleider gehandicaptenzorg help je cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking bij wonen, werken en/of dagbesteding. Je assisteert collega’s bij stimulerende werkzaamheden zoals aandacht besteden aan de persoonlijke verzorging van cliënten. 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Audicien

Wil je gehoor geven aan mensen met gehoorproblemen? Dan is het beroep audicien geschikt voor jou. Als audicien verstrek je hoortoestellen aan slechthorende mensen. Belangrijke onderdelen binnen jouw beroep zijn het onderzoeken van oorklachten en het begeleiden van klanten.  

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Audiologieassistent

Wist je dat er steeds meer gehoorproblemen komen door toenemende blootstelling aan lawaai? Als audiologieassistent voer je testen uit om te bepalen hoeveel iemand nog hoort.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Basisarts

In het kort…
Na de studie Geneeskunde ontvang je het diploma Basisarts. De medische kennis van een basisarts is zeer welkom in bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, bij een verzekeringsmaatschappij of in een onderzoekscentrum.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • GGD

Begeleider pleegzorg

Het is een ingrijpende gebeurtenis, een kind in een pleeggezin plaatsen. Zowel voor het kind als voor de ouders als voor het pleeggezin. Als begeleider pleegzorg ondersteun je alle partijen. Bijvoorbeeld bij het wennen aan de nieuwe situatie of bij financiële en juridische zaken. Of bij...

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Bejaardenhelpende

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, zijn dit toch verouderde beroepsnamen. Sinds de invoering in augustus 1997 van het nieuwe opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen, word je opgeleid tot:

Bejaardenverzorgende

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is dit toch een verouderde beroepsnaam. Sinds de invoering in augustus 1997 van het nieuwe opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen, word je opgeleid tot:

Beleidsmedewerker zorg en welzijn

Als beleidsmedewerker in zorg en welzijn, draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid binnen een organisatie. Dit doe je onder meer door onderzoek uit te voeren,  adviezen te formuleren en duidelijk te communiceren. Met als doel dat alle betrokken partijen bereid zijn mee te werken aan de uitvoering van jouw plannen. 

Niveau

 • WO bachelor
 • HBO bachelor
 • WO master
 • HBO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • GGD
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Bemiddelaar pleegzorg

De bemiddelaar pleegzorg zorgt ervoor dat een kind bij een passend pleeggezin terechtkomt wanneer daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld wanneer de eigen ouders niet meer goed voor hun kind kunnen zorgen. Jij bemiddelt om de juiste match te maken en het kind een stabiele woonomgeving te geven. Ben jij die matchmaker?

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Bemiddelingsmedewerker

Werken zodat mensen (weer) kunnen werken, dat is wat je doet als bemiddelingsmedewerker. Jouw taak kan zijn dat je probleemjongeren begeleidt vanuit een jeugdzorginstelling naar een baan of je koppelt werkgevers aan de geschikte werkzoekende. 

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau

Als bemiddelingsmedewerker bij een gastouderbureau breng je vraag- en gastouders bij elkaar. Een plezierige en veilige opvang van een kind kan voor een belangrijk deel aan jouw talenten te danken zijn.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Kinderopvang

Bewegingsagoog

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is deze naam toch verouderd. Tegenwoordig word je opgeleid tot:

Bewegingstechnoloog

Als bewegingstechnoloog vind je oplossingen voor bewegingsproblemen van mensen. In dit beroep combineer je biologische mensenkennis met techniek. Je moet het leuk vinden technische oplossingen te zoeken voor lichamelijke, soms ernstige, beperkingen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Sport

Bewegingstherapeut

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is deze naam toch verouderd. Tegenwoordig word je opgeleid tot:

Bewegingswetenschapper

De wetenschap is in beweging en jij innoveert graag mee. Als bewegingswetenschapper heb je veel kennis over het menselijk lichaam en ontwikkel je technieken om het bewegen bij mensen gemakkelijker te maken. Ga bijvoorbeeld aan de slag in de topsport of revalidatiezorg, of onderzoek de mogelijkheden om ouderen gemakkelijker te laten bewegen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Sport

Bewindvoerder

Als bewindvoerder regel jij de geldzaken van iemand die dat zelf niet meer kan door bijvoorbeeld een geestelijke of lichamelijke beperking. Wanneer familie en/of kennissen van de cliënt de geldzaken ook niet kunnen overnemen, wordt door de rechter een bewindvoerder aangewezen. Jij als bewindvoerder beslist vanaf dat moment over de inkomsten en de uitgaven van de cliënt.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Biomedisch laboratoriumingenieur

Als biomedisch laboratioriumingenieur houdt je je bezig met het vaststellen van ziektes door het onderzoeken van menselijk lichaamsmateriaal zoals bloed en urine. Je werkt bijvoorbeeld mee aan onderzoek naar de ziekte aids.

Het is belangrijk dat je heel zorgvuldig en nauwkeurig werkt, omdat het resultaat van je onderzoek verstrekkende gevolgen kan hebben. Maar er zijn nog meer eigenschappen die je in huis moet hebben...

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Biomedisch wetenschapper

Als biomedisch wetenschapper kun je in een laboratorium of onderzoeksinstituut werken. Je gebruikt jouw kennis over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen om mee te bouwen aan de gezondheidszorg van de toekomst! Zo onderzoek je bijvoorbeeld hoe je een erfelijke ziekte kunt behandelen of hoe kanker ontstaat. 

Niveau

 • WO bachelor

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Biometrist

Met het beroep biometrist hoef je niet te kiezen tussen techniek en gezondheidszorg. Je werkt met mensen én met machines. Je gebruikt meetinstrumenten, je analyseert metingen, je komt tot diagnoses en communiceert over de uitkomsten naar de arts en de patiënt. 

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Brandwondenverpleegkundige

Brandwondenverpleegkundige voeren intensief werk uit. De meeste slachtoffers herinneren zich het ongeval nog goed en de brandwonden laten ernstige littekens achter. Het lichamelijke en geestelijke herstel kost veel tijd.

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Budgetconsulent

Als budgetconsulent help je anderen met hun financiële problemen. Voor hen bedenk je de best passende oplossing. Een overzicht van inkomsten en uitgaven geven is voor jou geen probleem: jij weet precies wat er binnenkomt en uitgaat. Je hebt veel contact op persoonlijk niveau. Maar ook onderhandelen met een groot bedrijf hoort bij de uitdagingen van deze baan.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • HBO master

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Buurtopbouwwerker

Zorgt slechte straatverlichting, veel begroeiing of groepjes jongeren ervoor dat jij je onveilig voelt? De buurtopbouwwerker weet daar wel raad mee! Als buurtopbouwwerker heb je een stimulerende, verbindende en begeleidende rol. Zo bied je ondersteuning aan mensen die hun eigen woon- of werksituatie willen verbeteren. 

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Cardiac Care Verpleegkundige

Bewaker van het hart; dat ben je met het beroep Cardiac Care Verpleegkundige. Je geeft gespecialiseerde zorg en begeleidt patiënten met hartproblemen, zoals patiënten die een hartinfarct hebben gehad of die lijden aan hartritmestoornissen. 

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Cardioloog

Het hart is één van de primaire overlevingsorganen van de mens. Doordat mensen tegenwoordig langer leven, worden er steeds meer afwijkingen van het hart ontdekt. Als cardioloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Casemanager dementie

Als casemanager dementie biedt je kwalitatief hoogwaardige zorg aan de groeiende groep mensen met dementie. Jouw hoofddoel is dat mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen waarbij ze nog voldoende kunnen functioneren op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Dit bereik je door mensen met dementie en hun mantelzorgers te begeleiden, te ondersteunen en door in te spelen op de steeds veranderende zorgvraag.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg

Chirurg

Als chirurg behandel je mensen die met uiteenlopende chronische of acute aandoeningen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Vaak gebeurt dit operatief. Om de juiste diagnose te stellen en behandeling te bepalen, werk je meestal in een multidisciplinair team van artsen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Combinatiefunctionaris

Een combinatiefunctionaris is in dienst bij 1 werkgever, maar werkt in 2 of meer verschillende sectoren. Denk aan een gymdocent die ook op een sportvereniging werkt. Of aan een onderwijsassistent op de basisschool die ook de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt. Zowel op school als op de sportvereniging of op de buitenschoolse opvang ben jij het aanspreekpunt.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • HBO master

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Sport
 • Kinderopvang

Dermatologie verpleegkundige

Als dermatologie verpleegkundige werk je op de polikliniek in een ziekenhuis. Je verleent zorg en begeleiding aan patiënten die een dermatologische aandoening hebben. Een dermatologische aandoening is een aandoening aan de huid die in veel vormen kan voorkomen, denk onder meer aan eczeem of psoriasis. Dermatologische problemen kunnen erfelijk zijn en komen voor op alle leeftijden.

Wat ga je doen?
Als dermatologie verpleegkundige ben je gespecialiseerd op het gebied van dermatologische zorg en begeleiding. Dermatologische aandoeningen zijn vaak chronisch en hebben daarom veel impact op patiënten. Patiënten zitten daarom niet altijd lekker in hun vel. Als dermatologie verpleegkundige leer je je in te leven in de patiënt zodat jij de best mogelijke zorg kunt bieden. 

Een huidaandoening kan voor de patiënt psychosociale gevolgen met zich mee brengen in de vorm van bijvoorbeeld slaapproblemen en een verstoord zelfbeeld. Als dermatologie verpleegkundige geef je voorlichting en ben je constant op de hoogte van ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kun je zelfstandig omzetten naar behandelingen voor patiënten, zodat je hen goede zorg kunt verlenen. 

Ben jij zelfstandig, zorgzaam en houd je de laatste ontwikkelingen in de zorg bij? Dan past dit beroep bij jou! Lees daarom eens alles over de opleiding Dermatologie Verpleegkundige.


Extra info
Lijkt dermatologie verpleegkunde jou een leuk beroep? Op de website van de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden lees je meer over deze verpleegkundige vervolgopleiding: dermatologie.venvn.nl.  

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Dermatoloog

Als dermatoloog behandel je patiënten die een huidaandoening hebben, bijvoorbeeld schimmelinfecties, ernstige acne of psoriasis. Maar je krijgt ook te maken met patiënten met huidkanker en aids. Je werkt voornamelijk in de polikliniek van een ziekenhuis.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Deskundige Infectiepreventie

Als deskundige infectiepreventie kun je niet alleen in een ziekenhuis werken, maar in alle zorginstellingen waarbij het gevaar bestaat dat infecties of micro-organismen een kans krijgen. In zo'n zorginstelling houd jij je bezig met het voorkomen of terugdringen van deze infecties.

Niveau

 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • GGD

Diabetesverpleegkundige

Een diabeet (iemand met suikerziekte) meet zelf zijn bloedsuiker en spuit insuline. Als diabetesverpleegkundige leer je de patiënten deze handelingen uitvoeren. Je begeleidt mensen zo goed mogelijk en helpt hen te leven met suikerziekte.

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg

Dialyseverpleegkundige

Als dialyseverpleegkundige verpleeg en begeleid je mensen waarvan de nieren niet optimaal functioneren of zelfs helemaal niet meer werken.

Je ziet deze mensen regelmatig terug voor een behandeling en er ontstaat een verpleegrelatie die pas ten einde komt als mensen overlijden, een niertransplantatie krijgen of de behandeling stoppen. Met zo’n langdurig contact moet je wel om kunnen gaan...

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Diëtist

Adviseur, voedingsdeskundige, voorlichter, onderwijzer, leidinggevende... Als diëtist oefen je eigenlijk al deze beroepen uit. Je stelt een voedings- of dieetadvies samen voor je cliënten en je begeleidt hen als ze dit volgen.

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Doktersassistent

Als doktersassistent assisteer je een huisarts of medisch specialist bij onderzoek, bij de behandeling van patiënten en op administratief gebied.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • GGD
 • Eerstelijnszorg

Doventolk

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is deze naam toch verouderd. Tegenwoordig word je opgeleid tot:

Educatiemedewerker

Als educatiemedewerker ondersteun je mensen die een achterstand hebben in taal, sociale vaardigheden, werk of opleiding. Je maakt zelf een opleidingsprogramma of bedenkt leuke maar leerzame recreatieve activiteiten.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Jeugdzorg

Eerst verantwoordelijk verzorgende

Ben jij verzorgende in een verpleeghuis of woonzorgcentrum of verleen je zorg aan huis? Dan kun je doorgroeien naar de functie eerst verantwoordelijk verzorgende. Je coördineert dan de zorg aan een aantal cliënten. Het is een beroep met veel verantwoordelijkheden. Kun jij dat aan?

Niveau

 • Post MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg

Endoscopieverpleegkundige

Veel mensen hebben last van klachten aan hun maag of darmen. Soms zo erg dat een bezoek aan het ziekenhuis nodig is. Om uit te vinden waar deze klachten vandaan komen, is nader onderzoek soms nodig. Hierbij assisteert de endoscopieverpleegkundige de maag-darm-leverarts.

Wat ga je doen?

Als endoscopieverpleegkundige in een ziekenhuis assisteer je de arts bij het onderzoek naar het functioneren van de maag, slokdarm, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, lever en galwegen. Daarnaast voer je ook zelfstandig diagnostisch onderzoek uit. Hierbij maak je gebruik van onderzoeksinstrumenten die ‘scopen’ heten. Je stelt samen met de arts een behandelplan op. Een andere belangrijke taak is het voorlichten van patiënten. Je moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden en de gave om technische handelingen begrijpelijk uit te leggen. Je begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de behandeling.

Je wordt endoscopieverpleegkundige met de verpleegkundige vervolgopleiding Endoscopieverpleegkundige.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Ergonoom

Een ergonoom streeft altijd naar een omgeving die zo is ingericht dat een gezonde lichaamshouding en/of werkhouding wordt bevorderd. Je verdiept je in iemands houding of omgeving en bedenkt daarbij handvatten, aanpassingen of gebruiksvoorwerpen.

Niveau

 • WO bachelor

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Ergotherapeut

Als ergotherapeut begeleid en behandel je mensen die door lichamelijke of psychische problemen niet meer kunnen leven, wonen en werken zoals ze dat zouden willen.

Je stelt mensen in staat opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Je bent vaak vindingrijk in het bedenken van oplossingen voor praktische problemen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GGD
 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

Farmaceutisch consulent

Als farmaceutisch consulent ben jij de aangewezen persoon om voorlichting te geven aan patiënten over het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen. De patiënt staat centraal en krijgt de zorg die op hem of haar van toepassing is. Je richt je bijvoorbeeld op chronisch zieken, zoals diabeten. Dit noemen we de farmaceutische patiëntenzorg (FPZ). 

Samen met het team binnen de apotheek streef je naar de juiste zorg voor patiënten en werk je aan een betere dienstverlening van de apotheek. Je houdt je bezig met het adviseren, opzetten en uitvoeren van beleid voor de farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) en je ontwikkelt nieuwe ideeën op dit gebied. Je bent dan ook de vraagbaak voor je collega’s in de apotheek en voor de patiënten.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Farmakundige

De farmaceutische industrie heeft behoefte aan duizendpoten die over alles wel iets weten. De farmakundige neemt die veeleisende taak op zich en is de sterke schakel tussen de ketens binnen de farmaceutische industrie.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Fysiotherapeut

Als fysiotherapeut ben je deskundig op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Je adviseert, begeleidt en behandelt patiënten met uiteenlopende lichamelijke klachten. Het gaat bijvoorbeeld om pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en bewegingsbeperkingen.

Niveau

 • HBO bachelor
 • WO bachelor
 • WO master
 • HBO master

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuizen
 • Sport
 • Eerstelijnszorg

GGZ-agoog

Jij geeft als GGZ-agoog mensen met een psychische aandoening het vertrouwen in zichzelf terug. Zo kunnen zij na verloop van tijd weer volledig deelnemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een angststoornis of mensen met een zware depressie. Als GGZ-agoog ben je breed inzetbaar. Je kunt zowel werken met individuen als groepen, bij een instelling of bij mensen thuis. Met jouw begeleiding en advies help jij mensen met een stoornis de draad weer op te pakken.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg

Gastouder

Gastouderopvang is kleinschalig. Als gastouder vang je maximaal 6 kinderen tegelijk op. Dit kunnen baby's, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot en met 13 jaar zijn. Zijn je eigen kinderen thuis, dan tellen deze ook mee in het maximale aantal.

Je moet natuurlijk van kinderen houden en je kunnen inleven in wat zij leuk vinden of wat hen bezighoudt. Weten aan welke eisen je als gastouder nog meer moet voldoen? Lees meer bij Welke opleiding.

Werkvelden

 • Kinderopvang

Gastro-enteroloog

De beroepsnaam gastro-enteroloog wordt niet meer gebruikt. De juiste naam is:

Gedragswetenschapper

Als gedragswetenschapper ben je geïnteresseerd in het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Bij mensen met gedragsproblemen voer je diagnostisch onderzoek uit. Je stelt vervolgens een behandelplan op en coördineert de behandeling.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen

Geestelijk verzorger

Je hoofdtaak als geestelijk verzorger is het begeleiden en het verlenen van hulp aan mensen die tijdelijk in een zorginstelling zijn opgenomen of aan mensen die er wonen. De hulp en begeleiding die je biedt, kan gebaseerd zijn op een geloofs- of levensovertuiging, maar dit hoeft niet.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

Zit jij op je plek als verzorgende in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of in de thuiszorg? Maar wil je nog meer betekenen voor ouderen met psychische problemen? Groei dan door naar de functie gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. Je bent dan een specialist in ouderenzorg! Daarnaast ben je de vraagbaak voor je collega’s en voor mantelzorgers op dit specifieke gebied. Klaar voor deze uitdaging?

Niveau

 • Post MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Verpleeghuiszorg

Gezinshelpende

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, zijn dit toch verouderde beroepsnamen. Sinds de invoering in augustus 1997 van het nieuwe opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen, word je opgeleid tot:

Gezinshuisouder

Als gezinshuisouder ben je een soort pleegouder. Het verschil is dat je in dienst bent van een jeugdzorginstelling. Je werkt gericht met andere deskundigen aan de ontwikkeling van de jongeren en kinderen die bij je wonen.

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Gezinsondersteuner gehandicapten

Ouders met kinderen met beperkingen (gehandicapten) of een ontwikkelingsachterstand lopen vaak tegen opvoedingsproblemen aan. Als gezinsondersteuner sta jij deze mensen bij. Ofwel met hulp op de drukke momenten, ofwel met advies over de opvoeding. In beide gevallen geef jij het goede voorbeeld.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Gezinsverzorgende

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, zijn dit toch verouderde beroepsnamen. Sinds de invoering in augustus 1997 van het nieuwe opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen, word je opgeleid tot:
- helpende
- verzorgende

Het verschil met bejaardenhelpende, bejaardenverzorgende, gezinshelpende, gezinsverzorgende, wijkziekenverzorgende en ziekenverzorgende ligt hierin dat je door de huidige opleidingen wordt opgeleid om aan de slag te gaan met meerdere doelgroepen.

Lees meer over de opleidingen verpleging en verzorging.

In de beroepsbeschrijvingen wordt wel onderscheid gemaakt of je werkzaam bent in een instelling of in de thuiszorg. Maak je keuze!

Gezinsvoogd

Werken met kinderen en jongeren is een uitdaging die jij als gezinsvoogd graag met beide handen aanpakt. Bovendien is stilzitten niets voor jou. Je ondersteunt gezinnen die onder toezicht staan. Bijvoorbeeld met de opvoeding of andere zaken waar ouders moeite mee hebben. Jouw streven? Kinderen zorgeloos en fijn laten opgroeien. Lukt dat niet? Dan bedenk jij een passende oplossing.

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog, ofwel GZ-psycholoog, begeleid, adviseer en behandel je zelfstandig een brede doelgroep. Je beheerst het hele veld van psychische problematiek, variërend van lichte psychische problemen tot zware stoornissen. Je duikt, kortom, in het menselijk brein.

Niveau

 • WO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuiszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Gezondheidszorgtechnoloog

De gezondheidszorgtechnoloog werkt op het snijvlak van zorg en techniek. Je hebt veel technische kennis en weet veel over de gezondheidszorg. Je adviseert, geeft trainingen en ontwikkelt nieuwe apparatuur. Daardoor ben je het aanspreekpunt voor beide sectoren. Denk jij dat je ook scherp genoeg bent om te werken tussen zorg en techniek?

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Gipsverbandmeester

Als gipsverbandmeester krijg je te maken met mensen die iets gebroken of gescheurd hebben. Door een ongeval, ziekte of een aangeboren afwijking. In opdracht van de traumatoloog, orthopedisch of algemeen chirurg leg je een gipsverband aan.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Gynaecoloog

Een gynaecoloog houdt zich onder meer bezig met gynaecologie, onvruchtbaarheid, verloskunde en oncologie. Naast het uitvoeren van onderzoek ben je gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van vrouwenaandoeningen en –ziektes. Kortom een afwisselend en uitdagend beroep.  

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

HBO-verpleegkundige

Kies je voor het beroep van HBO-verpleegkundige, dan kun je in diverse zorginstellingen en functies aan de slag. Je legt onder meer infusen aan, verzorgt wonden en geeft injecties. Je voert probleemverhelderende gesprekken en begeleidt mensen met gedragsstoornissen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GGD
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Hart/long chirurg

Als hart/long chirurg werk je vooral op de OK. Je opereert mensen met een afwijking of ziekte aan het hart, de longen of de grote bloedvaten. Opereren maakt een belangrijk deel uit van je werk, maar daarnaast maak je ook tijd vrij voor onderzoek, post-operatieve zorg en overleg met patiënten, familie en collega’s.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Hartfunctielaborant

Als hartfunctielaborant voer je zelfstandig onderzoek uit naar het hart en de bloedsomloop en de toestand van patiënten. Je bereidt patiënten voor op het onderzoek en begeleidt hen tijdens dit onderzoek.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Helpende instelling

Als helpende in een instelling doe je huishoudelijk werk in de kamers van bewoners van bijvoorbeeld woonzorgcentra of verpleeghuizen. Maar je hebt niet alleen huishoudelijke taken, er is meer!

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Helpende thuiszorg

Als helpende in de thuiszorg neem je het huishouden over bij een alleenstaande of in een gezin waar degene die gewoonlijk het huishouden doet, ziek is geworden of gehandicapt is. Naast huishoudelijke taken kun je ook - in beperkte mate - verzorgende taken hebben.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg

Helpende welzijn

Een potje scrabble en eten koken? Bloemetje in de kamer neerzetten en schoonmaken? Als helpende welzijn (ook wel assistent welzijn genoemd) houd je je bezig met het algehele welzijn van je cliënten. Dus je helpt cliënten niet alleen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, maar ook om het leven zo leuk mogelijk te maken.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Kinderopvang
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Homeopathisch arts

Als homeopathisch arts onderzoek en behandel je patiënten met allerlei verschillende klachten volgens de leer van de homeopathische geneeswijze. Om erachter te komen wat er met de patiënt aan de hand is, moet je geduldig kunnen luisteren en goed observeren.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Huidtherapeut

Als huidtherapeut behandel je patiënten met een zieke of beschadigde huid. Daarbij weet je om te gaan met de psychische gevolgen die een huidaandoening kan veroorzaken. Je werk vaak zelfstandig, naast dat je wel betrokken specialisten en artsen op de hoogte stelt over de behandelwijzes en vorderingen.  

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Huisarts

Als huisarts diagnosticeer je patiënten met uiteenlopende lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen. Je doet dit door goed naar de patiënt te luisteren en de juiste vragen te stellen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg

Inrichtingswerker

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is deze naam toch verouderd. De huidige benaming is woonbegeleider. Op deze site vind je de volgende woonbegeleiders en andere verwante beroepen:

Instellingskok

Als instellingskok zorg je voor een goede maaltijdvoorziening voor cliënten en personeel in een instelling. De naam zegt het al: als instellingskok kun je bij alle instellingen gaan werken die een eigen keuken hebben. Je maakt grote hoeveelheden maaltijden.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Intensive care kinderverpleegkundige

Zelfstandig werken, stressbestendig handelen en snel ingrijpen zijn kenmerkend voor het beroep als IC- kinderverpleegkundige. Je verzorgt en verpleegt kinderen die ernstige problemen hebben met één of meerdere vitale functies zoals hart, longen of nieren. Naast de verantwoording die je draagt voor het zorgproces is het begeleiden van ouders of verzorgers ook een belangrijk onderdeel van je werk. 

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Intensive care neonatologieverpleegkundige

Als IC-neonatologieverpleegkundige werk je op een speciale ziekenhuisafdeling met kinderen die veel te vroeg geboren zijn en jouw extra zorg nodig hebben. Je weet hoe de apparatuur werkt op de afdeling en hoe je hier gegevens van afleest. Ook weet je hoe je moet ingrijpen en op welke manier je ouders begeleidt en informeert. 

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Intensive care verpleegkundige

Als ic-verpleegkundige verzorg en verpleeg je mensen die in een levensbedreigende situatie verkeren en die op de intensive care-afdeling van een ziekenhuis liggen.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Internist

Als internist werk je voornamelijk in de polikliniek van een ziekenhuis. Daar onderzoek en behandel je patiënten met heel uiteenlopende aandoeningen. Maar eigenlijk is de internist door het hele ziekenhuis te vinden. Je hebt veel contact met andere specialisten voor het uitwisselen van informatie en het doorverwijzen van patiënten.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Internist-allergoloog

De internist-allergoloog onderzoekt en behandelt mensen met allergische aandoeningen. Als allergoloog werk je voornamelijk op de polikliniek. Daar houd je intakegesprekken met de patiënt, zoek je met behulp van diverse testen naar de bron van zijn allergie en behandel je de patiënt. Lees meer over de variatie in dit beroep...

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Jeugdreclasseerder

Ben jij energiek, sta je stevig in je schoenen en weet jij hoe je jongeren moet bereiken? Ga dan aan de slag als jeugdreclasseerder. Je helpt jongeren tussen de 12 en 21 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie. Dit doe je door intensieve begeleiding en gesprekken met hulpverleners en familie. Zo kun je ervoor zorgen dat deze jongeren een toekomst krijgen waarbij ze niet meer te maken hebben met politie en justitie.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker ben je een professional die werkt in de jeugdzorg. Jeugdzorgwerker is een verzamelnaam voor meerdere functies in de jeugdzorg. Met de term jeugdzorgwerker is in één keer duidelijk welke kennis, vaardigheden en competenties je moet hebben voor al deze functies. Kortom, wat je moet kennen en kunnen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Jobcoach

Steek jij graag de handen uit de mouwen? Als jobcoach ben je, samen met de cliënt, aan de slag op de werkvloer. Vakken vullen, stallen uitmesten, je doet met alles mee. Onder jouw begeleiding kan de cliënt optimaal meedraaien in het arbeidsproces en uiteindelijk zelfs zelfstandig aan het werk.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg

Jongerenwerker

Als jongerenwerker leg je contact met jongeren en begeleid je hen bij het verstandig indelen van hun vrije tijd. Je stelt een heel programma op met allerlei activiteiten.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

KNO-arts

Als KNO-arts behandel je alle aandoeningen die er zijn aan keel, neus en oren en het hoofd- en halsgebied. Je werkt niet alleen op de polikliniek, maar bent dertig procent van je tijd als chirurg in de OK bezig. Diagnoses stellen, behandelen en opereren maken een belangrijk deel uit van je werk, maar daarnaast maak je ook tijd vrij voor onderzoek, overleg met patiënten, familie en collega’s.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Kaakchirurg

Als kaakchirurg werk je met mensen met een afwijking of verwonding aan hun gebit, kaak of mondholte. Het verwijderen van verstandskiezen, het reconstrueren van de kaak of het verhelpen van een hazenlip: als kaakchirurg ben je zeer veelzijdig. Je kunt eigenlijk zeggen dat je werkt op het snijvlak van tandheelkunde en geneeskunde.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Kinderarts

Als kinderarts onderzoek en behandel je kinderen op de polikliniek en kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Je hebt ook veel contact met hun ouders.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Kinderverpleegkundige

In het beroep kinderverpleegkundige bied je verzorging en verpleging aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Je werkt op de kinderafdeling in een universitair medisch centrum of algemeen ziekenhuis. Of je werkt als verpleegkundige bij kinderen thuis. Naast de verzorging en verpleging van het kind assisteer en informeer je de artsen en ouders. 

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Klinisch chemicus

Als klinisch chemicus help je de behandelend arts bij het komen tot een diagnose of behandelmethode van een patiënt. Je onderzoekt daarvoor onder andere bloed, urine en ruggenmergsvocht. De bevindingen rapporteer je aan de arts die deze gebruikt om een behandeling te starten of bij te stellen.

Niveau

 • WO master
 • WO bachelor

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus is een arts die zich bezighoudt met erfelijke aandoeningen. Daarom heet je ook wel erfelijkheidsdeskundige. Veel mensen denken dat je je als klinisch geneticus vooral bezig houdt met laboratoriumonderzoek. Dat klopt niet, het merendeel van je tijd onderzoek je patiënten die familieleden hebben met erfelijke aandoeningen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Klinisch geriater

Kwetsbare oudere patiënten met vaak complexe problematiek zijn jouw patiënten wanneer je als klinisch geriater in een ziekenhuis werkt. Je streeft altijd een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de patiënt na.

Niveau

 • WO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg

Klinisch neuropsycholoog

De bouw, werking, ontwikkeling en beïnvloeding van het gezonde en zieke brein zijn jouw vakgebied. Als klinisch neuropsycholoog diagnosticeer en behandel je cliënten met zware stoornissen van het brein.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Klinisch patholoog

Het vakgebied van een klinisch patholoog is erg breed. Je onderzoekt weefsels of cellen om vast te stellen wat er afwijkend aan is en met wat voor gezwel, tumor of ontsteking je te maken hebt. Naast dat je bezig bent met onderzoek en diagnostiek kan het zijn dat je zelf een stukje weefsel wegneemt bij een patiënt voor onderzoek. 

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Klinisch perfusionist

Als klinisch perfusionist neem je de functie van hart en longen over tijdens (open)hartoperaties. Ook reguleer je de bloedsomloop en zuurstofvoorziening van de patiënt met behulp van de hart-longmachine. Ook bij hart- en longtransplantaties.

Verantwoordelijk werk! Je moet dus heel precies en nauwkeurig kunnen werken. Ook moet je goed kunnen samenwerken. In de operatiekamer sta je er niet alleen voor...
 

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Klinisch psycholoog

Als een standaard psychologische behandeling tekort schiet of niet bestaat, ben jij hard nodig. Als klinisch psycholoog ben je een gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog. In jouw spreekkamer kun je mensen verwachten die kampen met complexe problematiek. Maar jouw werk gaat verder dan het behandelen van deze cliënten. Je doet wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het menselijk brein.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Kraamverzorgende

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis die je als kraamverzorgende van heel dichtbij meemaakt. Je assisteert de arts of verloskundige tijdens de bevalling thuis. En als het kind geboren is, ben je gedurende een aantal dagen verantwoordelijk voor moeder, kind, gezinsleden, bezoek en huishouden. Wat ga je doen?

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg

Kwaliteitsmedewerker

Dit beroep vind je niet onder deze naam op YouChooz. Maar je vindt wel een ander, verwant beroep op deze site. Dat is het beroep:

Laborant klinische neurofysiologie

Als laborant klinische neurofysiologie of KNF-laborant doe je onderzoek naar stoornissen in de werking van het zenuwstelsel en de bloedvoorziening van de hersenen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Leefstijladviseur

Als leefstijladviseur sta je altijd klaar met een goed advies! Patiënten kloppen bij jou aan als het gaat om beweging en voeding. Je stelt een programma samen op het gebied van beweeg- en voedingsgedrag. Hierin stellen jij en de patiënt ook doelen op. De gedragsveranderingen zullen zorgen voor een gezonde en actieve leefstijl en dat is nou precies wat jij wilt bereiken!

Help jij patiënten graag op weg?

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Sport
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • GGD
 • Eerstelijnszorg

Logopedist

Als logopedist behandel je mensen met stem-, spraak-, taal-, slik- en gehoorstoornissen. Bijvoorbeeld mensen die stotteren, kinderen die slecht horen of ouderen met spraakproblemen na een beroerte. Je moet je kunnen inleven in de problemen van je patiënten. Ze kunnen niet altijd met je praten zoals andere mensen, dus je moet soms andere manieren bedenken om ze te begrijpen.

Niveau

 • HBO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Kinderopvang
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Eerstelijnszorg

Longarts

Longen betekenen ademen en ademen betekent leven. Als longarts ben je dus heel direct bij het leven van je patiënt betrokken. Je krijgt te maken met mensen die het vaak erg benauwd hebben en mensen die hun leven lang een longziekte met zich meedragen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Longfunctieanalist

Mensen met bronchitis, astma of met andere longaandoeningen zijn er in alle leeftijden. Van baby’s tot bejaarden. Als longfunctieanalist verricht je bij deze patiënten onderzoek naar het functioneren van de longen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Longverpleegkundige

Tijdens je werk als longverpleegkundige help je patiënten met longziekten. Dit zijn patiënten met bijvoorbeeld astma, bronchitis of COPD. Op de polikliniek heb je een eigen spreekkamer waar je jouw patiënten ontvangt voor behandelingen. Jij bent er voor de patiënten en helpt ze op een goede manier te leren leven met hun chronische ziekte. 

Wat ga je doen? 
Voordat je een patiënt gaat behandelen is er door de longarts een diagnose gesteld en vorm je je een beeld van zijn of haar zorgsituatie. Vervolgens stel je, samen met de patiënt, een individueel verpleegplan op. Je geeft de patiënt voorlichting over de longziekte en over het gebruik van medicijnen. Samen met de longarts en de patiënt kies je welke inhalatiemedicatie het beste bij de patiënt past. Je geeft hierbij duidelijke instructies en adviezen (hoe, wat en waarom). Je bent bevoegd om in bepaalde gevallen (bij afronding van de post-HBO opleiding longverpleegkundige met farmacotherapie) zelf medicijnen voor te schrijven.

Daarnaast help je patiënten om gezonder te gaan leven, bijvoorbeeld door ze hulp aan te bieden bij het stoppen met roken. Je verwijst door naar andere disciplines, zoals diëtist, revalidatie, ergotherapie. maatschappelijk werk en fysiotherapie. Ook leer je patiënten hoe ze zelf inhalatiemateriaal of een zuurstoffles moeten gebruiken. Waarbij je samen bekijkt welk zuurstofsysteem voor de betreffende patiënt het fijnste en beste is.

Tijdens de behandelingen houd je de gezondheid van de patiënt goed in de gaten. Je let op symptomen als toenemende benauwdheid, gewichtsverlies of vermoeidheid. Als je merkt dat een patiënt achteruit gaat, overleg je met de longarts in het ziekenhuis over het aanpassen van de behandeling. Je werkt dan ook vaak samen met een longarts. Daarnaast werk je ook wel eens op de verpleegafdeling Longziekten. Je bezoekt daar patiënten die bij jou een afspraak hebben, maar die opgenomen zijn in het ziekenhuis. 

Voor dit beroep volg je de opleiding:
Longverpleegkundige


Extra info
Wil je meer weten over het beroep longverpleegkundige? Neem dan contact op met de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling Longverpleegkundigen. Zie voor meer informatie: http://longverpleegkundigen.venvn.nl/.

 


 

 

Niveau

 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

MBB'er in de radiologie/ Radiodiagnostisch laborant

Een MBB'er in de radiologie/radiodiagnostisch laborant maakt met behulp van moderne apparatuur röntgenfoto's. Behalve röntgenfoto's zijn er ook andere technieken om het inwendige van de mens te bekijken.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

MBB'er in de radiotherapie/ Radiotherapeutisch laborant

Als MBB'er in de radiotherapie/radiotherapeutisch laborant speel je een belangrijke rol bij de behandeling van patiënten die bestraald moeten worden. Met de radiotherapeut stel je een bestralingsplan op, waarna je zelfstandig de bestraling uitvoert.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

MBB'er nucleaire geneeskunde/Medisch nucleair werker

Als MBB'er in de nucleaire geneeskunde/medisch nucleair werker houd je je bezig met het onderzoeken en behandelen van het menselijk lichaam. Hiervoor maak je gebruik van radioactieve stoffen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

MBO-verpleegkundige

Als verpleegkundige verleen je dagelijks zorg aan mensen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, chronisch zieken, ouderen en (pasgeboren) kinderen. Naast het opstellen van een verpleegplan en een ondersteuningsplan, verricht je ook verpleegtechnische handelingen zoals het geven van injecties.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GGD
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Maag-darm-leverarts

De MDL-arts weet alles op het gebied van maag, darm en lever. Als specialist zie je patiënten met verschillende soorten ziektes en voor elk van hen stel je een behandelplan op. Daarnaast ben je bezig met spreekuren houden en onderzoeken uitvoeren.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker ondersteun je mensen bij het omgaan met en het aanpakken van problemen in hun dagelijkse omgeving.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Gehandicaptenzorg

Medewerker AMK

Als medewerker AMK werk je bij een advies- en meldpunt kindermishandeling. Je bent het aanspreekpunt voor mensen die denken dat er binnen een gezin sprake is van mishandeling van kinderen of jongeren. Als medewerker AMK behandel je deze meldingen in de vorm van een advies aan de melder of een onderzoek naar het gezin.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Medewerker maatschappelijke zorg

Medewerker maatschappelijke zorg is een verzamelnaam voor functies waarin je cliënten begeleiding en zorg biedt. Je helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en in de maatschappij.

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Medewerker steriele medische hulpmiddelen

Artsen en verpleegkundigen gebruiken bij operaties en onderzoeken medische hulpmiddelen. Als medewerker steriele medische hulpmiddelen (SMH) reinig, desinfecteer en steriliseer je deze gebruikte medische hulpmiddelen. Zo kunnen ze weer veilig worden gebruikt voor een volgende operatie.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Medisch analist

Als medisch analist onderzoek je de samenstelling van lichaams(vloei)stoffen en/of weefsels. Of je doet laboratoriumonderzoek om de ontwikkeling van nieuwe onderzoeks- of behandelingsmethoden te ondersteunen.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Medisch secretaresse

Je hebt heel veel verschillende taken als medisch secretaresse. Zo houd je zelfstandig de medische en financiële administratie bij op de computer, noteert onderzoeksuitslagen in dossiers, schrijft in opdracht van de specialist recepten uit en verwerkt elke dag de post.

Niveau

 • MBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Ziekenhuizen

Medium Care verpleegkundige

Patiënten op de Medium Care afdeling in een ziekenhuis moeten goed in de gaten worden gehouden. Ze zijn nog zwak als gevolg van een operatie of komen net van de Intensive Care af. Als Medium Care verpleegkundige houd je zicht op een patiënt en grijp je snel in wanneer dat nodig is.

Wat ga je doen?

Het is jouw taak de gezondheid van een patiënt in de gaten te houden. Regelmatig meet en registreer je de vitale functies van het lichaam zoals de hartslag en bloeddruk. Ook houd je contact met artsen en verpleegkundigen op de afdeling en wissel je informatie uit. Met de kennis die je hebt opgedaan tijdens je opleiding kun je een ziektebeeld herkennen en weet je wat je moet doen wanneer een patiënt achteruit gaat.

Wanneer je dit werk wilt doen, volg je de opleiding: Medium Care verpleegkundige.

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Mondhygiënist

Als mondhygiënist ben je er samen met je patiënt verantwoordelijk voor dat de mond (tanden en tandvlees) in een optimale conditie gehouden wordt. Je onderzoekt de mond om problemen aan tanden en tandvlees op te sporen en je start zo nodig een behandeling om de mondgezondheid te verbeteren.

Een van je meest belangrijke taken is het geven van voorlichting en instructies en het motiveren van mensen om hun mond in een optimale conditie te brengen en te houden. Samen zorg je ervoor dat er geen gaatjes en tandvleesproblemen ontstaan. Het is dus een goede eigenschap als jij niet op je mondje gevallen bent!

Niveau

 • HBO bachelor

Mortuariummedewerker

Over dit beroep bieden we helaas geen informatie. Kijk voor een verwant beroep bij:

Narcotiseur

Het beroep narcotiseur heet tegenwoordig anders. Lees meer over het beroep:

Neurochirurg

Als neurochirurg houd je je bezig met aandoeningen aan het zenuwstelsel van de patiënt. Je werkt niet alleen op de OK, maar ook op de polikliniek van een ziekenhuis. Opereren maakt een belangrijk deel uit van je werk, maar daarnaast maak je ook tijd vrij voor onderzoek, overleg met patiënten, familie en collega’s.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Neuroloog

Dankzij de moderne technologie en een groeiend aanbod van geneesmiddelen, kun je als neuroloog veel meer voor patiënten betekenen dan vroeger het geval was. Je werkt met patiënten met aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Neuroverpleegkundige

Als neuroverpleegkundige werk je op de verpleegafdeling neurologie in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgings- of verpleeghuis of in een polikliniek. Je verzorgt patiënten met een neurologische aandoening. Je kunt daarbij denken aan onder meer epilepsie, de ziekte van Parkinson, spierziekten of een hersenbloeding.

Wat ga je doen?
Jij bent specialist op het gebied van zorg voor patiënten met een neurologische aandoening. Je begeleidt de patiënten vanaf het moment dat ze binnenkomen en geeft hen voorlichting. De vaak ingrijpende en complexe problemen vereisen veel kennis, kunde en medeleven. Als neuroverpleegkundige werk je veel samen met neurologen, zaalartsen en revalidatieartsen.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Nucleair geneeskundige

Als nucleair geneeskundige maak je met behulp van radioactieve stoffen foto’s van een te onderzoeken plek of fysiologisch proces in het lichaam. Aan de hand van deze beelden kun je een diagnose stellen. Je interpreteert dus veel beeldvormend onderzoek. Daarnaast geef je therapieën en werk je samen met een team van laboranten en met collega's van andere specialismen in het ziekenhuis.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Obductieassistent

Als obductieassistent doe je in- en uitwendig onderzoek aan het lichaam van een overledene. In opdracht van een medisch specialist onderzoek je samen met de patholoog of assistent-patholoog in opleiding hoe of waardoor iemand is overleden. Ook bestudeer je bijvoorbeeld de lichamelijke schade die door ziekte of een ongeval veroorzaakt is.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

Als oefentherapeut bevorder je een goede lichaamshouding en goede lichaamsbeweging bij cliënten met lichamelijke klachten.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Oncologieverpleegkundige

Een oncologieverpleegkundige vangt nieuwe kankerpatiënten op en verzorgt en verpleegt ze. Een eenvoudige verkoudheid kan al levensbedreigend voor ze zijn. Het is daarom belangrijk dat je nauwkeurig en zorgvuldig kunt werken.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen

Oogarts

Mensen met ernstige oogklachten kunnen terecht bij een oogarts. Wanneer je werkt als oogarts krijg je te maken met verschillende oogaandoeningen zoals staar en verhoogde oogdruk. Naast het opereren houd je ook spreekuren en voer je (wetenschappelijk) onderzoek uit. 

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Operatieassistent

Als operatieassistent bereid je operaties in een ziekenhuis voor en assisteer je de specialist tijdens operaties. Ook stel je patiënten van tevoren gerust en draag je zorg voor een goede begeleiding van de patiënt tijdens de operatie.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Opticien

Als opticien help je mensen met kijkklachten. Dit doe je door een oogmeting te doen. Hieruit blijkt of iemand een nieuwe bril of contactlenzen nodig heeft. Die zoek je samen met de klant uit. Ook repareer je brillen en brilonderdelen.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Optometrist

Wazig zien of dubbelzien? Een optometrist heeft hier zicht op! Als optometrist verdiep je je in de (on)gezondheid van het oog. Je onderzoekt en stelt een behandelplan op. Je hebt dus oog voor detail...

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Orthodontist

Als orthodontist voorkom en verhelp je afwijkingen in kaak en gebit, meestal bij kinderen. Om de afwijkingen te corrigeren, plaats je in de meeste gevallen een beugel. Na een studie van ongeveer 10 jaar, mag je je orthodontist noemen.

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Orthopedagoog

Als orthopedagoog ben je een opvoedkundige, gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. Een orthopedagoog werkt vaak met kinderen, maar ook volwassenen kunnen kampen met problemen en stoornissen op het gebied van ontwikkeling en gedrag.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Orthopedisch bandagist

Als orthopedisch bandagist maak je kunstbenen, protheses en andere hulpmiddelen (van vooral leer, textiel en kunststof) die mensen nodig hebben wanneer bepaalde lichaamsdelen moeten worden vervangen. Ook kan het gaan om hulpmiddelen om te corrigeren of te ondersteunen zoals korsetten, spalken en beugels (ortheses). 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Orthopedisch chirurg

Afwijkingen door overbelasting, veroudering, vergroeiingen of ongevallen aan gewrichten, botten, pezen en spieren vormen je specialiteit als orthopedisch chirurg (ook wel orthopeed genoemd).

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Orthopedisch instrumentmaker

Als orthopedisch instrumentmaker maak je voor patiënten prothesen en orthesen, bijvoorbeeld een kunstarm, -hand of -been. Ook maak je beugels, spalken en korsetten.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Orthopedisch schoentechnicus

Als orthopedisch schoentechnicus help je mensen met voetklachten door het maken van schoenen die speciaal op maat bedacht zijn. Zo neem je de maten op van cliënten en houd je je bezig met het vervaardigen van schoenen. Hierbij zorgt het gebruik van jouw techniek en kennis ervoor dat je cliënten weer lachend kunnen lopen. 

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Orthopedisch technoloog

Als orthopedisch technoloog maak je prothesen en orthesen. Dit zijn bijvoorbeeld kunstarmen, -benen, of -handen. Deze maak je voor mensen die ledemaat missen of ondersteuning nodig hebben aan bepaalde lichaamsdelen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Orthoptist

Wel eens een kind met een afgeplakt oog gezien? Grote kans dat hij bij de orthoptist is geweest. Als orthoptist houd je je bezig met het behandelen van allerlei oogafwijkingen zoals scheelkijken, luie ogen en dubbelzien.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuiszorg
 • Gehandicaptenzorg

Osteopaat

Als osteopaat probeer jij lichamelijke klachten van je patiënten op te lossen via een manuele geneeswijze waarbij je alleen je handen gebruikt. Je richt je vooral op de beweging ván het lichaam en op de bewegingen ín het lichaam. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Sport

Ouderenadviseur

Als ouderenadviseur motiveer je ouderen om met beide benen in de maatschappij te blijven staan. Bijvoorbeeld door activiteiten voor ze te organiseren, hen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen of hen te helpen bij het aanvragen van een zorgindicatie. Je bespreekt met de ouderen hun wensen en behoeften, en speelt daar op in.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg

Ouderenwerker

Als ouderenwerker ben je een sociaal cultureel werker die vooral met ouderen werkt. Je stimuleert ouderen actief en ondernemend te zijn waardoor ze betrokken blijven bij de maatschappij. Dit doe je door voorlichting, activiteiten of cursussen te organiseren. Ook bied je een luisterend oor of geef je advies bij ingrijpende gebeurtenis zoals het verlies van een partner.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Verpleeghuiszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Patiëntenvoorlichter

Als patiëntenvoorlichter licht je patiënten voor, maar je fungeert ook als schakel tussen de patiënt en de hulpverleners. Je geeft bijvoorbeeld advies aan verpleegkundigen en medisch specialisten over de manier waarop ze hun patiënten te woord staan. Je zorgt ervoor dat er voldoende voorlichtingsmateriaal is over een bepaalde ziekte, aandoening of behandelmethode.

Niveau

 • WO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • GGD

Pedagogisch coach

Je vindt het prachtig om kinderen te zien opgroeien... En het lijkt je minstens zo mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Als pedagogisch coach (ook wel pedagogisch beleidsmedewerker genoemd) kan dat. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Iets voor jou?

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Kinderopvang

Pedagogisch medewerker BSO

Vind jij het leuk om samen met kinderen te schilderen, te sporten of toneel te spelen? Dan is het beroep pedagogisch medewerker BSO geschikt voor jou! Je begeleidt en organiseert allerlei leuke activiteiten voor een groep kinderen van 4 tot 12 jaar op de buitenschoolse opvang (BSO). 

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Kinderopvang
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Pedagogisch medewerker jeugdzorg

Jeugd uit de brand helpen? Dat is jouw taak als pedagogisch medewerker jeugdzorg! De problemen verschillen van kindermishandeling tot problemen bij de opvoeding. Je ondersteunt deze kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling en je helpt ze zelfstandig te leven.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang lever je een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Je begeleid groepen kinderen in een kinderdagverblijf. Dit kunnen baby's, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar zijn. 

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor
 • Associate degree

Werkvelden

 • Kinderopvang

Pedagogisch medewerker ziekenhuizen

Een onderzoek of een operatie kan kinderen de stuipen op het lijf jagen. Als pedagogisch medewerker ziekenhuizen help je hen over de eerste schrik heen. Je bereidt de kinderen voor en loodst ze erdoorheen. Met informatie of door middel van spel en activiteiten. Ook de ouders kunnen jouw raad goed gebruiken.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Persoonlijk begeleider dagcentrum gehandicaptenzorg

Houd jij ervan om zinvolle activiteiten te organiseren en coördineren? Wordt dan persoonlijk begeleider in een dagcentrum! Door middel van goede leiderschap en hard werken zorg je voor plezier bij de cliënten en help je hen in hun ontwikkeling. 

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Peuterspeelzaalleidster

Als peuterspeelzaalleidster is de peuterspeelzaal je vertrouwde werkterrein. Je moet van kinderen houden en het leuk vinden aan hun ontwikkeling bij te dragen. Maar er zijn meer eigenschappen die van pas komen bij dit werk!

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • Associate degree

Werkvelden

 • Kinderopvang
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Physician assistant

Als physician assistant neem je zelfstandig medische taken op je. Denk aan het in kaart brengen van de ziektevoorgeschiedenis, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en behandeling. Je kunt ook assisteren bij een operatie of kleine chirurgische ingrepen verrichten. Je staat hierbij onder supervisie van een arts. Daarnaast werk je mee aan onderwijs, onderzoek en de organisatie. Een verantwoordelijk beroep!

Niveau

 • HBO master
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuiszorg
 • Eerstelijnszorg

Pijnconsulent

Jij zorgt tijdens je werk als pijnconsulent voor deskundige hulpverlening aan patiënten met pijn. Dit kunnen patiënten zijn die bijvoorbeeld last hebben van acute pijn, pijn na een operatie, chronische pijn of pijn bij kanker.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Plastisch chirurg

Als plastisch chirurg zorg je ervoor dat de vorm en de functie bij afwijkingen aan het lichaam worden hersteld. Je opereert mensen die handafwijkingen hebben, aangeboren afwijkingen hebben, verminkt zijn of iets aan hun uiterlijk willen laten veranderen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Podotherapeut

Als podotherapeut ben je een erkend paramedicus en behandel je mensen met voetklachten. Ook behandel je klachten die (zijn) ontstaan door een afwijkend functioneren van de voet(en), een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon. Het gaat over het algemeen om pijn aan de voeten, enkels, knieën, heupen of rug.

Je geeft daarnaast preventieve adviezen en je behandelt afwijkende teenstanden en (ernstige) huid- en nagelaandoeningen.

Na een vierjarige dagopleiding kun jij in de voetsporen treden van de huidige podotherapeuten, in een eigen praktijk of in een instelling.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Praktijkondersteuner huisarts GGZ

Als praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) werk je nauw samen met de huisarts en ben je de rechterhand van de huisarts op GGZ-gebied. Patiënten met psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische klachten hebben zorg van kwaliteit nodig.

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Eerstelijnszorg

Praktijkopleider

Als praktijkopleider zorg jij ervoor dat stagiairs binnen de instelling een goede begeleiding krijgen. Je begeleidt leerlingen/stagiairs die voor hetzelfde beroep opgeleid worden als het beroep dat jij uitoefent.

Je kunt dit beroep alleen uitoefenen als je al in een instelling werkt. Als je eenmaal praktijkopleider bent kun je met ervaring weer doorgroeien naar andere functies.

Extra info
Meer informatie over dit beroep vind je op www.praktijkopleiden.nl.

Praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige helpt de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Je neemt namelijk medische en verpleegkundige taken/handelingen over van de arts en hierdoor ontstaat er in het verpleegproces meer tijd en oog voor de patiënt. Je voert onder meer lichamelijk onderzoek uit en je verricht bepaalde ingrepen. 

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Eerstelijnszorg

Psychiater

Als psychiater houd je je bezig met wat er in die hersenen gebeurt. Je diagnosticeert en behandelt mensen met uiteenlopende psychiatrische stoornissen en problemen. Denk aan depressies, psychotische of persoonlijkheidsstoornissen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Jeugdzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

Psychodiagnostisch medewerker

Je werkt graag met mensen én je hebt belangstelling voor psychodiagnostiek. Dan ligt het beroep psychodiagnostisch medewerker helemaal in je straatje! Je voert bijvoorbeeld onderzoek uit bij mensen met problemen. Het onderzoek kan persoonlijkheid, intelligentie, beroepsinteresse of concentratie en geheugen betreffen. Op basis van jouw verslag stelt de psycholoog of orthopedagoog een advies of behandeling vast. Ook signaleer je problemen en geef je voorlichting om deze te voorkomen of hanteerbaar te maken.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Psycholoog

Als psycholoog diagnosticeer je psychologische en emotionele stoornissen. Je adviseert cliënten, begeleidt hen en geeft therapie. Een andere mogelijkheid is dat je cliënten adviseert over beroepskeuze of bedrijven over personeelsbeleid.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Eerstelijnszorg

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut werk je met mensen die psychische problemen hebben. Daarbij richt je je op hun bewegingsgedrag en hun ervaringen met bewegen.

Ben jij een beweeglijk type? Want je moet natuurlijk zelf de oefeningen die je bedacht hebt voordoen! En kun je goed met mensen overweg? Jij moet je cliënten namelijk weten te motiveren en stimuleren. Het doen van oefeningen is voor hen niet altijd even leuk.

Psychomotorisch therapeut wordt gerekend tot de vaktherapeutische beroepen. Hier vallen ook de volgende therapeuten onder: danstherapeut, muziektherapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut, speltherapeut, of psychomotorisch kindertherapeut.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen

Psychotherapeut

Mensen met enkelvoudige en meervoudige psychische problemen en persoonlijkheidsproblematiek zijn de cliënten van een psychotherapeut. In dit beroep probeer je het persoonlijke of sociale functioneren van cliënten te verbeteren. Zo nodig betrek je ook hun naasten daarbij.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Radioloog

Als radioloog maak je beelden van patiënten met röntgenstralen, ultrageluid of magnetische resonantie. Aan de hand hiervan stel je ziektes of aandoeningen vast. De uitkomsten bespreek je met de doorverwijzend arts, zodat de patiënt behandeld kan worden. Je voert ook zelf behandelingen uit.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Radiotherapeut-oncoloog

Als radiotherapeut-oncoloog stel je een behandelplan op en werk je met andere ziekenhuismedewerkers samen om mensen met een (niet-)kwaadaardige aandoening te bestralen. Je hoofddoel is mensen met bijvoorbeeld kanker te genezen, of om de pijn of andere klachten te bestrijden en het leven van je patiënten te verlengen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Researchcoördinator

De onderzoekskamer, waar klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd, is waarschijnlijk één van de meest fascinerende ruimtes in het ziekenhuis. In deze kamer bundelen specialisten hun krachten om mensen te helpen en levens te redden. Dat het in zo’n onderzoekskamer soepel verloopt is alleen mogelijk wanneer er iemand is die het onderzoek coördineert, specialisten ondersteunt en onderzoekspersonen begeleidt. En zo iemand is er: de researchcoördinator.

Als researchcoördinator ben je aanwezig van aanvraag tot uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team wat onder andere bestaat uit arts-onderzoekers en verpleegkundigen. Je werkt onder supervisie van de onderzoeker, maar je draagt zelf ook veel verantwoordelijkheid. Jij ziet toe op de kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het onderzoek. Door juist te coördineren en waar nodig is te faciliteren, help jij mee aan het bevorderen van de onderzoekskwaliteit en gezondheidszorg.

Wat ga je doen?
De researchprofessional wordt ook wel ‘de spin in het web’ genoemd. Zo ben je een organisator, communicator en samenwerkingspartner; al deze taken zet een researchcoördinator dagelijks in om de onderzoekskwaliteit hoog te houden.

Als researchcoördinator coördineer je een onderzoeksteam bestaande uit professionals en specialisten waarbij je erop let dat zij wet- en regelgeving juist toepassen. Ook heb je een faciliterende rol, zo ondersteun je verschillende professionals tijdens het onderzoek. Verder heb je een actieve rol ten opzichte van de onderzoekspersonen. Jij informeert en begeleidt hen tijdens de verschillende onderzoeksfases en ziet erop toe dat hun veiligheid altijd voorop komt te staan. Het begeleiden gaat volgens een cliëntgerichte benadering, dit houdt in dat je zorg en begeleiding biedt op een manier dat past bij de persoon. Daarnaast verwerk je de onderzoeksgegevens en ben je bezig met het opzetten en bijhouden van de administratie rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek.  

Als researchprofessional heb je een paramedische of een verpleegkundige achtergrond. In deze functie houd je je nauwelijks bezig met alledaagse verpleegkundige taken. Je kan hier wel voor kiezen, maar dit is dan afhankelijk van je werkovereenkomst.

Voor dit beroep volg je de opleiding: Research Coördinator.


Extra info
Wil je meer weten over het beroep researchcoördinator? Neem dan contact op met de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Zie voor meer informatie: researchprofessionals.venvn.nl/

Niveau

 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Reuma verpleegkundige

Als reumaverpleegkundige ben je gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van patiënten met een reumatische aandoening. Reuma is een pijnlijke, chronische én meestal onzichtbare ziekte. Verschillende vormen van reuma zijn bijvoorbeeld de ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis, artrose en jicht. Patiënten met ernstige en minder voorkomende aandoeningen, zoals SLE en sclerodermie, kunnen bij jou terecht voor extra begeleiding en ondersteuning.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Reumatoloog

Reuma kan ontzettend pijnlijk zijn en mensen behoorlijk belemmeren in hun dagelijkse activiteiten. Als reumatoloog probeer je deze klachten, in samenwerking met andere ziekenhuismedewerkers, te voorkomen, te verminderen of te genezen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Revalidatiearts

Een revalidatiearts helpt mensen die als gevolg van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval mogelijk blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking hebben opgelopen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuiszorg

Senior begeleider gehandicaptenzorg

Heb jij leidinggevende kwaliteiten of wil je deze graag ontwikkelen? Als senior begeleider gehandicaptenzorg ben je een echte duizendpoot! Samen met collega’s werk je eraan cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten werken, wonen en leven.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Sociaal consulent gehandicapten

Ervoor zorgen dat mensen met beperkingen (gehandicapten) en arbeidsongeschikten zich weer zelfstandig kunnen (leren) redden in de maatschappij... Daar draait het om bij het beroep sociaal consulent gehandicapten.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg

Sociaal cultureel werker

Een buurt met veel jonge kinderen, maar zonder speeltuin... Een woonwijk waar het onveilig is op straat... Als sociaal cultureel werker zet je je samen met belanghebbenden, vrijwilligers en achterstandsgroepen in om dit soort zaken te verbeteren. Maar ook een wijkcentrum runnen waar activiteiten zoals popmuziek, wijktheater, kinderclubs of kaartmiddagen georganiseerd worden, hoort erbij.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Sociaal dienstverlener

Wist jij dat er volop uitdagingen zitten in het werk van een sociaal dienstverlener? Je lost problemen op voor cliënten op het gebied van huisvesting, inkomen, sociale voorzieningen en hulpverlening. Jij zet je bijvoorbeeld in om te voorkomen dat een cliënt overmorgen op straat staat. 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg

Sociaal geneeskundige

Schoolarts, sportarts en bedrijfsarts vallen onder de functie sociaal geneeskundige. Je staat met dit beroep middenin de maatschappij. Je gaat als arts werken aan de gezondheid van één bepaalde doelgroep met vaak specifieke klachten. Het is dan ook niet gek dat een sociaal geneeskundige ook wel 'arts maatschappij en gezondheid' wordt genoemd.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • GGD
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

Sociaal pedagogisch werker

Dit beroep vind je niet onder deze naam op YouChooz. Maar je vindt wel andere, verwante beroepen. Maak je keuze!

Sociaal raadsman

Als sociaal raadsman ben je de redder in nood voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Wetten en regels zijn te ingewikkeld voor ze, terwijl er wel conflicten ontstaan waarop die wetten en regels van toepassing zijn. Jij bent dan de persoon om je cliënten te wijzen op hun mogelijkheden.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Sociaal verpleegkundige

Het doel van een sociaal verpleegkundige is het voorkomen en bestrijden van gezondheidsproblemen zoals infectieziekten bij groepen en het bevorderen van de volksgezondheid. Om dit doel te bereiken, heb je andere mensen en instanties nodig. Je bent een echte netwerker en teamspeler; samen streef je naar beter. 

Niveau

 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • GGD

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige verleen je in crisissituaties eerste hulp aan mensen die in psychische nood verkeren. Daarbij probeer je steeds nieuwe mogelijkheden te vinden om verbetering in zijn toestand te bereiken.

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg

Specialist ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde ben je arts van kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen. Je werkt met patiënten die te maken hebben met meerdere aandoeningen tegelijk. Dit kunnen ook jongere patiënten zijn die revalideren of die een chronische ziekte hebben.

Voor een goede behandeling en begeleiding van deze groep patiënten is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen patiënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Een specialist ouderengeneeskunde moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen kunnen ontstaan als een patiënt verschillende soorten medicijnen door elkaar heen gebruikt.

Je moet een echte regelaar en netwerker zijn. Als een patiënt moet worden doorverwezen, moet jij regelen hoe en waar naartoe. Je coördineert, informeert en neemt besluiten over de te volgen behandeling van de patiënt.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen

Spelagoog

Spelen is een serieuze zaak voor de spelagoog... Het moet leuk zijn, maar vooral doelgericht. Door middel van spel probeer je kinderen namelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Daar komt heel wat bij kijken!

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen

Speltherapeut

Als speltherapeut behandel je kinderen die zich emotioneel niet goed ontwikkelen, omdat ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt of kinderen bij wie de persoonlijkheidsontwikkeling om andere redenen problemen geeft.

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuizen

Spoedeisende hulp arts (SEH-arts)

Als patiënten door de ambulance binnengebracht worden of zich melden met een klacht, komen ze op de afdeling Spoedeisende Hulp terecht. De spoedeisende hulp arts kijkt als eerste wat er aan de hand is en bepaalt welke behandeling deze patiënten krijgen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Spoedeisende hulp verpleegkundige

Als spoedeisende hulp verpleegkundige ontvang en begeleid je patiënten in acute situaties. Als de situatie daar om vraagt, moet je zelf ingrijpen. Je moet dan heel snel en precies kunnen handelen...

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Sport- en bewegingsbegeleider

Elke dag aan de sport? Dat kan als sport en bewegingsbegeleider! Zo ben je dagelijks te vinden in bijvoorbeeld de sportschool of in het zwembad. Je assisteert en ondersteunt bij activiteiten voor jong en oud, bij mensen die sportief zijn of juist niet. 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Sport

Sport- en bewegingscoördinator

Zijn sport en mensen voor jou de perfecte combinatie? Dan is het beroep sport- en bewegingscoördinator zeker een goede match. Zo geef je les en training op het gebied van sport en lichaamsbeweging aan verschillende doelgroepen. 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Gehandicaptenzorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Verpleeghuiszorg
 • Sport

Sport- en bewegingsleider

Als sport- en bewegingsleider begeleid je mensen bij sport- en bewegingsactiviteiten. Je enthousiasmeert jongeren, mensen met beperkingen (gehandicapten), revaliderenden of gezonde mensen. Een dynamische functie met volop mogelijkheden!

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Sport

Sportarts

Van amateursporter tot topsporter: als sportarts is jouw doel sporters weer topfit te krijgen. Je voert sportmedische keuringen uit, behandelt blessures en je begeleidt niet-sporters die weer willen gaan sporten. Het is een dynamisch beroep en je kunt overal werken: bij een (top)sportclub, in het ziekenhuis of in het buitenland.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Sportfysiotherapeut

Ben je sportfysiotherapeut, dan zijn je cliënten veelal recreatie-, wedstrijd- of topsporters. Je begeleidt cliënten die na een blessure of ziekte weer willen beginnen met sporten of werken. Voorlichting en preventieadvies zijn ook belangrijke onderdelen van jouw vak.

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen
 • Sport

Sportinstructeur

Ben je gek op sport? Maak dan van je hobby je beroep en word sportinstructeur. Help mensen met hun gezondheid of ondersteun topsporters bij het opbouwen van hun conditie. Leg oefeningen uit en maak een trainingsprogramma voor groepen of individuele sporters.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Sport

Sportmanager

Sport is je grootste hobby. Daarnaast heb je de ambitie om alles tot in de puntjes te regelen en organiseren. Samen is dat de succesformule voor een goede sportmanager. Je geeft leiding aan medewerkers en hebt gedeeltelijk de touwtjes in handen over het sport- en bewegingsaanbod.

Niveau

 • HBO master
 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Sport

Stafmedewerker

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is dit toch een verouderde beroepsnaam.

Kijk voor de beroepsomschrijving bij:

Tandarts

Als tandarts onderzoek je gebitten, met als doel ziektes en afwijkingen te voorkomen en behandelen. Ook geef je advies en uitleg over mondverzorging.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Eerstelijnszorg
 • Ziekenhuizen

Tandartsassistent

Als tandartsassistent werk je onder leiding van een tandarts of tandartsspecialist. Je assisteert hen bij het doen van onderzoek en bij de behandeling van patiënten.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

Tandtechnicus

Niet elk gebit is perfect en soms is correctie nodig. Als tandtechnicus maak en repareer je hulpmiddelen die het gebit corrigeren, ondersteunen of vervangen. Denk aan beugels, bruggen en kunstgebitten.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Teamleider

Als teamleider heb je de dagelijkse leiding over een afdeling of unit van een zorginstelling. Het is jouw verantwoordelijkheid dat medewerkers op een goede manier zorg verlenen.

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master
 • MBO
 • WO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GGD
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Technisch geneeskundige

Als technisch geneeskundige (ofwel klinisch technoloog), werk je op het grensvlak van geneeskunde en techniek. Tegelijkertijd maak je onderdeel uit van een medisch behandelteam. Dat betekent veel contact met collega’s én patiënten. Bepaalde medische handelingen mag je zelfstandig uitvoeren. Denk aan het geven van een injectie. 

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Technisch oogheelkundig assistent

Een oogarts kan onmogelijk zelf al het werk doen. Daar heeft hij de technisch oogheelkundig assistent (TOA) bij nodig. Als TOA voer je oogmetingen uit en ondersteun je de patiënten. Ook help je de oogarts bij kleine ingrepen.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Telefonisch hulpdienstmedewerker

Mishandeling, een ernstige ziekte, eenzaamheid of andere problemen: in Nederland zijn er vele telefonische hulpdiensten waar kinderen, jongeren en volwassenen anoniem hun verhaal kwijt kunnen. Wil jij een luisterend oor bieden? Word dan telefonisch hulpdienstmedewerker.  

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Jeugdzorg

Thuisbegeleider

Als thuisbegeleider help je mensen en gezinnen die tegen een probleem aanlopen. Hoe kom je bijvoorbeeld uit de schulden? Of hoe ga je om met een moeilijk opvoedbaar kind? Jij geeft je cliënten de begeleiding die ze nodig hebben.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor
 • Associate degree

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Jeugdzorg

Tolk gebarentaal

Een tolk gebarentaal is iemand die communicatie tot stand brengt tussen doven en horenden. Een goede algemene ontwikkeling is voor een tolk onontbeerlijk. Want je tolkt in heel verschillende situaties, van een les wiskunde tot overleg met de huisarts.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Trainer/begeleider welzijn

Als trainer welzijn werk je met vrijwilligers die door middel van gesprekken hulp verlenen aan mensen met problemen. Van vrijwilligers wordt dus nogal wat verwacht en daar hoort een goede training en begeleiding bij.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg

Trajectbegeleider

Als trajectbegeleider help je mensen terugkeren in de maatschappij. Je doet dit bijvoorbeeld door hen vrijwilligerswerk of een leuke dagbesteding te laten doen of een beroep te laten uitoefenen. Vaak worden je cliënten gediscrimineerd, hebben ze een beperking of zijn ze een lange tijd ziek geweest. Als trajectbegeleider bied jij hulp, want iedereen wil lekker in zijn vel zitten en deel uitmaken van de samenleving.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg

Tropenarts

Gezondheidszorg is op veel plekken in de wereld vaak beperkt of niet aanwezig. Vooral in ontwikkelingslanden is zorg meestal niet toereikend genoeg voor de bevolking. Als tropenarts coördineer je lokale zorgverleners en verleen je zorg die normaal niet voor handen is. Er zijn handen tekort, dus er wordt een beroep gedaan op je veelzijdigheid als arts.

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Uroloog

Als uroloog houd je je bezig met kwalen en stoornissen aan de urinewegen, de blaas, de nieren en bij mannen ook de voortplantingsorganen. Je behandelt hen daaraan als ze impotent zijn, een tumor hebben of gesteriliseerd willen worden. Vrouwen gaan voor dat laatste naar de gynaecoloog.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Vaktherapeut

Als vaktherapeut behandel je kinderen of volwassenen met emotionele, psychische of sociale problemen door middel van dans-, drama-, muziek-, beeldende, psychomotorische of speltherapie. Met inzet van middelen als muziek, drama, beweging en spel ga je aan de slag om mensen te helpen. Versta jij je vak?

Niveau

 • HBO bachelor
 • HBO master

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg

Verlofbegeleider

Als verlofbegeleider begeleid je cliënten tijdens hun verlof. Je cliënten hebben een strafbaar feit gepleegd en krijgen in een Forensisch Psychiatrisch Centrum of een justitiële jeugdinrichting een behandeling. Door deze behandeling kunnen ze op enig moment terugkeren in de maatschappij.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Verloskundige

Als verloskundige begeleid en controleer je vrouwen tijdens ongecompliceerde zwangerschappen en bevallingen. Ook de eerste dagen na de geboorte ondersteun en verzorg je moeder en kind. Als verloskundige ben je, kortom, deskundig in pré- en postnatale zorg.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Verpleegkundig Endoscopist

Als verpleegkundig endoscopist ben je nog verder gespecialiseerd dan een endoscopieverpleegkundige. Jij voert namelijk zelfstandig inwendige onderzoeken uit naar het functioneren van de dikke darm.

Wat ga je doen?
Je voert deze onderzoeken uit in opdracht van een maag-darm-leverarts. Voordat je een patiënt gaat onderzoeken, leg je uit wat er precies gaat gebeuren en zorg je voor de juiste begeleiding voor, tijdens en na het onderzoek. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en ziet in één oogopslag welke zorg de patiënt nodig heeft. Je observeert de patiënt tijdens en na de behandeling en herkent complicaties tijdens het onderzoek. Ook verwijder je zelfstandig poliepen met een maximale omvang van 10 millimeter. Na afloop van het onderzoek maak je een verslag over het verloop van het onderzoek, de uitkomsten en eventuele complicaties. Je beoordeelt de resultaten van het onderzoek en bespreekt in begrijpelijke taal de uitslagen van dat onderzoek met de patiënt. 

Met de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in 2014 steeg de vraag naar endoscopische onderzoeken. De verpleegkundig endoscopist voert vervolgonderzoeken van dit bevolkingsonderzoek zelfstandig uit.

Voor dit beroep volg je de opleiding:
Verpleegkundig Endoscopist


Extra info
Wil je meer weten over het werk van een  verpleegkundig endoscopist? Neem dan contact op met de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling Maag Darm Lever. Zie voor meer informatie:http://mdl.venvn.nl/.

 

Niveau

 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Verpleegkundig centralist

Bellers met een melding van een medisch noodgeval krijgen jou aan de telefoon. Hoe snel en welke hulp een patiënt nodig heeft, daar ben jij als verpleegkundig centralist verantwoordelijk voor. Dringende medische zorg of een ernstig ongeluk? Jij stuurt de ambulance erop af en geeft instructies, bijvoorbeeld hoe de patiënt of omstander moet handelen totdat de ambulance er is. Het is belangrijk dat je kalm blijft, maar wel snel en vakkundig bent.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • GGD

Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist verricht je zowel verpleegkundige als medische taken. De medische taken neem je over van een arts of medisch specialist. Je staat daarbij onder supervisie van deze persoon.

De verpleegkundige zorg geef je zelfstandig. Het gaat om zorg voor een langere periode, bijvoorbeeld voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes. Benieuwd hoe een werkdag van een verpleegkundig specialist eruit ziet? Vraag het!

Niveau

 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • GGD
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen

Verpleegkundige gehandicaptenzorg

Als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg bied jij zorg en ondersteuning die aansluit bij iemands mogelijkheden. Zo bekijk je bijvoorbeeld welke werkzaamheden een cliënt kan uitvoeren, of medicijnen goed werken en welke lichaamshouding iemand het beste kan aannemen. In al deze situaties geef jij precies de zorg die diegene nodig heeft.  

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Verpleegkundige gerontologie geriatrie

We worden steeds ouder. Daardoor neemt de vraag naar ouderenzorg snel toe. Als verpleegkundige gerontologie-geriatrie, of VGG’er, werk je met ouderen die ziek zijn en zorg nodig hebben.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen

Verpleegkundige in verpleeghuis

In het verpleeghuis verblijven mensen die thuis niet kunnen worden verzorgd of mensen die zijn ontslagen uit een ziekenhuis maar die het revalidatietraject niet thuis uit kunnen voeren. Als verpleegkundige in een verpleeghuis verricht je verpleegkundige werkzaamheden zoals medicijnen toedienen per injectie en wondzorg.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg

Verpleegkundige in ziekenhuis

Als verpleegkundige in een ziekenhuis werk je met veel verschillende patiënten, uiteenlopende ziektebeelden en collega-zorgprofessionals. Je bewaakt de gezondheid van patiënten, en zorgt ervoor dat zij goed geïnformeerd en waar nodig gerustgesteld worden. Je werkt altijd volgens een zorgplan en verpleegkundige diagnose.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Verpleegkundige obstetrie

Als obstetrieverpleegkundige (O-verpleegkundige of kraamverpleegkundige) verpleeg je vrouwen met problemen in de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het kraambed. Ook zie je vrouwen die een chronische ziekte hebben naast hun zwangerschap. Daarnaast kom je ook vrouwen tegen die moeite hebben met zwanger worden.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP
 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Verslavingsarts KNMG

Verslavingen staan in de weg van een goede en gezonde levensstijl. Als verslavingsarts KNMG behandel je mensen met een verslaving om zo ongezonde patronen zoals alcoholverslaving of gokverslaving te doorbreken.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Vertrouwensarts jeugd/AMK

Jaarlijks worden naar schatting 50.000 kinderen in Nederland mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Als vertrouwensarts ben je het eerste aanspreekpunt bij meldingen hiervan. Jij onderzoekt en onderneemt actie om geweld te laten stoppen.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Vertrouwenspersoon Jeugdzorg

Luisteren, meedenken en zoeken naar oplossingen, dat zijn eigenschappen die goed passen bij het beroep vertrouwenspersoon in de jeugdzorg. Als vertrouwenspersoon luister je naar verhalen van cliënten. Vaak willen zij hun ervaring met jeugdzorg vertellen. Maar het kan ook zijn dat zij een klacht of bezwaar hebben. Jij helpt hen om deze klacht goed te formuleren en in te dienen.

Denk jij dat je een luisterend oor kunt zijn voor deze mensen? Wij weten dat jij geheimen moet bewaren. Maar wij lichten stiekem al een tipje van de sluier op.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Verzorgende-IG

Ben je verantwoordelijk, kun je goed samenwerken en ben je zorgzaam ingesteld? Dan ligt het beroep verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) goed in jouw straatje. Als verzorgende-IG heb je voornamelijk verzorgende en begeleidende taken. Je helpt cliënten bijvoorbeeld ’s morgens bij het opstaan en aankleden. Daarnaast mag je enkele verpleegtechnische handelingen uitvoeren.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuizen

Voedingsassistent

Als voedingsassistent werk je in een verpleeghuis of op de verpleegafdeling van een ziekenhuis om patiënten en bewoners van eten en drinken te voorzien. Je werkt onder de leiding van een afdelingshoofd of facilitair leidinggevende.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen

Vormingswerker

De naam vormingswerker is een oude naam, die eigenlijk niet meer gebruikt wordt. Kijk eens bij het beroep:

Vroedvrouw

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel tegenkomt, is deze naam toch verouderd. De juiste naam is:

Wijkverpleegkundige

Als wijkverpleegkundige kom je bij mensen thuis die zorg nodig hebben. Dit zijn vaak ouderen of mensen die thuis herstellen van een operatie. Ook mensen met psychiatrische klachten kom je tegen. Jij zorgt ervoor dat de zorg goed is geregeld en overlegt onder meer met de huisarts, het ziekenhuis en de mantelzorgers.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg

Wijkziekenverzorgende

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, zijn dit toch verouderde beroepsnamen. Sinds de invoering in augustus 1997 van het nieuwe opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen, word je opgeleid tot:

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Wil jij de benodigde zorg bieden aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan is het beroep woonbegeleider gehandicaptenzorg iets voor jou. Jouw hoofddoel is dat de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig wonen en leven en waar nodig bied jij professionele zorg aan. 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Woonbegeleider jeugd

De woonbegeleider jeugd verhoogt de zelfredzaamheid van cliënten door hen te begeleiden op het gebied van financiële, administratieve en sociaal-emotionele aspecten.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Woonbegeleider maatschappelijke opvang

Stevig in je schoenen staan, dat is erg belangrijk wanneer je werkt als woonbegeleider in de maatschappelijke opvang. Door middel van zorg en begeleiding help je bewoners om zelfstandig te gaan wonen en zorg je ervoor dat ze hun leven weer oppakken. 

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Woonbegeleider psychiatrie

Bijna een kwart van de bevolking kampt met psychische problemen. Een deel van hen woont in een instelling. Mensen met psychiatrische problemen zijn niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Er kan dan ook heel wat op je afkomen als je woonbegeleider in de psychiatrie bent.

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg

Ziekenhuisarts

Als ziekenhuisarts ben je de generalist te midden van specialisten. Jij bent een breed inzetbare arts en de patiënten zien jou iedere dag. Vaak zijn het oudere mensen met meerdere aandoeningen die verschillende medicijnen gebruiken. Jij stemt de behandelingen op elkaar af.

Niveau

 • WO bachelor
 • WO master

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Ziekenverzorgende

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, zijn dit toch verouderde beroepsnamen. Sinds de invoering in augustus 1997 van het nieuwe opleidingsstelsel voor verplegende en verzorgende beroepen, word je opgeleid tot:
- helpende
- verzorgende

Het verschil met bejaardenhelpende, bejaardenverzorgende, gezinshelpende, gezinsverzorgende, wijkziekenverzorgende en ziekenverzorgende ligt hierin dat je door de huidige opleidingen wordt opgeleid om aan de slag te gaan met meerdere doelgroepen.

Lees meer over de opleidingen verpleging en verzorging.

In de beroepsbeschrijvingen wordt wel onderscheid gemaakt of je werkzaam bent in een instelling of in de thuiszorg. Maak je keuze!

Zorgambulancebegeleider

Als zorgambulancebegeleider verzorg je het geplande vervoer met de zorgambulance. Het gaat tijdens deze ritten niet om spoedgevallen; je vervoert mensen die niet zelf met de auto naar het ziekenhuis kunnen komen. Of mensen die vanuit het ziekenhuis naar een andere plek gebracht moeten worden, zoals een woonzorgcentrum.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • GGD

Zorghulp

Als zorghulp (afdelingsassistent) help je je cliënten onder andere met het runnen van hun huishouden. Maar ook het maken van een wandeling met de cliënten of het helpen van de verzorgende of verpleegkundige hoort bij je taken.

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg

Zorgmanager

In de praktijk is ‘zorgmanager’ een naam voor uiteenlopende leidinggevende en managementfuncties. Lees hier over het werk van de zorgmanager die meerdere afdelingen of diensten aanstuurt.

Niveau

 • WO bachelor
 • HBO bachelor
 • HBO master
 • WO master

Werkvelden

 • Verpleeghuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Thuiszorg
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Ziekenhuizen

Zorgtechnicus

Als zorgtechnicus weet je alles over zorg en de nieuwste technieken. Jij zorgt ervoor dat alarmeringssystemen en andere technische apparaten bij cliënten thuis goed functioneren. Jij kunt precies uitleggen hoe je de verschillende apparaten moet gebruiken.

Dankzij jou en de nieuwste technieken op het gebied van de zorg kunnen mensen langer zelfstandig wonen. Ben jij straks de helpende hand voor zorgverleners en zorgvragers?

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Ziekenhuizen

geriatrie verpleegkundige

Door de vergrijzing neemt de vraag naar gespecialiseerde zorg voor ouderen toe. Op de afdeling Geriatrie in een ziekenhuis kom je hoogbejaarde patiënten tegen met aandoeningen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Als klinische geriatrie verpleegkundige stel je de diagnose en zorg je voor een passende behandeling.

Wat ga je doen?

De bejaarde patiënten van een geriatrie verpleegkundige (geriatrisch verpleegkundige) hebben verschillende problemen. Denk aan geheugenproblemen, verwardheid, continentieproblemen, mobiliteitsstoornissen of depressies. Het is belangrijk dat je hun problematiek overziet. Samen met de klinisch geriater behandel je de patiënten zo goed mogelijk. Je werkt veel samen met artsen en verpleegkundigen. Als de patiënten hun problemen zelf niet meer goed kunnen uitleggen, heb je ook contact met de familie. Als geriatrie verpleegkundige is het belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt én geduldig kunt luisteren.

Wanneer je dit werk wilt doen, volg je de verpleegkundige vervolgopleiding Geriatrie Verpleegkundige.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen