Beroepen (234)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (234)

Bemiddelaar pleegzorg (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

je als bemiddelaar pleegzorg een soort van ‘matchmaker’ bent? Je zorgt ervoor dat een kind bij het juiste pleeggezin terechtkomt. je wat kennis van de psychologie moet hebben? Dan ben je beter in staat te bemiddelen tussen de kinderen en het pleeggezin. pleegzorg de eerste keus is

Niveau

Werkvelden

  • Jeugdzorg

Agogisch medewerker GGZ - Wist je dat...

beroep ook op HBO-niveau kunt uitoefenen? Je mag jezelf dan GGZ-agoog noemen. Je kunt GGZ-agoog worden met de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Om GGZ-agoog te worden kies je voor de richting GGZ-agoog.

Niveau

Werkvelden

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Thuiszorg

Psychodiagnostisch medewerker - Wist je dat...

je als psychodiagnostisch medewerker samenwerkt met orthopedagogen en psychologen? Je voert onderzoeken uit en op basis van jouw rapportage stellen zij een advies of behandeling voor. Lees meer over de beroepen orthopedagoog en psycholoog. je ook administratieve handelingen verricht? Zoals het

Niveau

Werkvelden

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
  • Ziekenhuizen

Pedagogisch medewerker ziekenhuizen - Wist je dat...

en dus wel wat afleiding kunnen gebruiken?je ook in de kinderopvang of bij de BSO als pedagogisch medewerker aan de slag kunt? Zie: pedagogisch medewerker kinderopvang en pedagogisch medewerker BSO.

Niveau

Werkvelden

  • Ziekenhuizen

Medewerker Veilig Thuis (AMK, jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

naar schatting jaarlijks 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden? elke provincie/regio een eigen advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling heeft dat valt onder de organisatie Veilig Thuis? het AMK onder Veilig Thuis een landelijk telefoonnummer

Niveau

Werkvelden

  • Jeugdzorg
  • Sociaal werk

Pedagogisch medewerker jeugdzorg (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

jongeren 24 uur per dag begeleid, verzorgd en behandeld worden? Als pedagogisch medewerker jeugdzorg kun je in dit soort instellingen of in de semi-residentiële jeugdzorg aan de slag. Semi-residentiële jeugdzorg betekent dat jongeren een gedeelte van de dag in de instelling verblijven maar er niet wonen. jaarlijks meer dan 100.000 kinderen en jongeren met de jeugdzorg te maken krijgen?  

Niveau

Werkvelden

  • Jeugdzorg