Beroepen (17)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (17)

Jeugdreclasseerder (jeugdzorgwerker)

Ben jij energiek, sta je stevig in je schoenen en weet jij hoe je jongeren moet bereiken? Ga dan aan de slag als jeugdreclasseerder. Je helpt jongeren tussen de 12 en 21 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie. Dit doe je door intensieve begeleiding en gesprekken met hulpverleners en familie. Zo kun je ervoor zorgen dat deze jongeren een toekomst krijgen waarbij ze niet meer te maken hebben met politie en justitie.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker ben je een professional die werkt in de jeugdzorg. Jeugdzorgwerker is een verzamelnaam voor allerlei functies in de jeugdzorg.

Met de nieuwe term jeugdzorgwerker is in één keer duidelijk welke kennis, vaardigheden en competenties je moet hebben voor deze functies.

Niveau
De jeugdzorgwerker is er op 4 niveaus: A, B, C en D. Elk niveau kent zijn eigen taken en bevoegdheden. 

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

Als educatiemedewerker ondersteun je mensen die een achterstand hebben in taal, sociale vaardigheden, werk of opleiding. Je maakt zelf een opleidingsprogramma of bedenkt leuke maar leerzame recreatieve activiteiten.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Medewerker Veilig Thuis (AMK, jeugdzorgwerker)

De advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling en de steunpunten huiselijk geweld zijn opgegaan in de nieuwe organisatie Veilig Thuis. Daarmee is de vroegere beroepsnaam 'medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling' (AMK) veranderd in 'medewerker Veilig Thuis'. 

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk