Beroepen (8)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (8)

Jongerenwerker (jeugdzorgwerker)

Als jongerenwerker leg je contact met jongeren. Ook begeleid je hen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op de terreinen vrije tijd, school, werk, wonen, geld, leefomgeving, gezin en relaties. Hiervoor stel je meestal, samen met de jongeren, een programma met activiteiten op.

Niveau

Werkvelden

 • Sociaal werk

Inrichtingswerker

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is deze naam toch verouderd. De huidige benaming is woonbegeleider. Op deze site vind je de volgende woonbegeleiders en andere verwante beroepen:

Ouderenwerker - Wist je dat...

je als ouderenwerker ook wel eens ’s avonds of in het weekend werkt? de activiteiten die je organiseert, heel divers kunnen zijn? Je bedenkt de activiteiten zelf of samen met de anderen. Denk aan ontspanningsactiviteiten zoals spelavonden, maar ook aan cursussen en themagesprekken of een carnavalsfeest. jongerenwerker in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onder de functie sociaal cultureel werker valt?

Niveau

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Sociaal werk
 • Ouderenzorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Pedagogisch medewerker jeugdzorg (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

een pedagogisch medewerker jeugdzorg soms ook wel woonbegeleider jeugd wordt genoemd? ook de beroepen jongerenwerker, jeugdbeschermer of ambulant hulpverlener jeugdzorg interessant voor je kunnen zijn? residentiële jeugdzorg de officiële term is voor hulpverleningsvormen waar

Niveau

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Woonbegeleider jeugd (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

een woonbegeleider ook wel pedagogisch medewerker of persoonlijk begeleider of begeleider wonen wordt genoemd? er veel behoefte is aan mensen die als woonbegeleider jeugd aan de slag gaan? je ook de beroepen jeugd-jongerenwerker of jeugdhulpverlener interessant voor je kunnen zijn. residenti

Niveau

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker ben je een professional die werkt in de jeugdzorg. Jeugdzorgwerker is een verzamelnaam voor allerlei functies in de jeugdzorg.

Met de nieuwe term jeugdzorgwerker is in één keer duidelijk welke kennis, vaardigheden en competenties je moet hebben voor deze functies.

Niveau
De jeugdzorgwerker is er op 4 niveaus: A, B, C en D. Elk niveau kent zijn eigen taken en bevoegdheden. 

Niveau

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider bedenk je steeds weer activiteiten voor én met mensen.

Niveau

Werkvelden

 • Ouderenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Sociaal werk
 • Ziekenhuizen