Beroepen (8)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (8)

Beroep

Jongerenwerker (jeugdzorgwerker)

Als jongerenwerker leg je contact met jongeren. Ook begeleid je hen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op de terreinen vrije tijd, school, werk, wonen, geld, leefomgeving, gezin en relaties. Hiervoor stel je meestal, samen met de jongeren, een

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Sociaal werk

Beroep

Inrichtingswerker

Hoewel je deze beroepsbenaming misschien nog wel in het werkveld tegenkomt, is deze naam toch verouderd. De huidige benaming is woonbegeleider. Op deze site vind je de volgende woonbegeleiders en andere verwante beroepen:

Beroep

Ouderenwerker - Wist je dat...

, maar ook aan cursussen en themagesprekken of een carnavalsfeest. jongerenwerker in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onder de functie sociaal cultureel werker valt?

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Sociaal werk
 • Ouderenzorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Beroep

Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker ben je een professional die werkt in de jeugdzorg. Jeugdzorgwerker is een verzamelnaam voor allerlei functies in de jeugdzorg. Met de nieuwe term jeugdzorgwerker is in één keer duidelijk welke kennis, vaardigheden en competenties je moet hebben voor deze functies.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Beroep

Woonbegeleider jeugd (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

een woonbegeleider ook wel pedagogisch medewerker of persoonlijk begeleider of begeleider wonen wordt genoemd? er veel behoefte is aan mensen die als woonbegeleider jeugd aan de slag gaan? je ook de beroepen jeugd-jongerenwerker of

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg

Beroep

Activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider bedenk je steeds weer activiteiten voor én met mensen.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ouderenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Sociaal werk
 • Ziekenhuizen