Beroepen (7)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (7)

Beroep

Sociaal-cultureel werker (sociaal werker) - Wist je dat...

moet kunnen begeleiden? En dat die groep alleen maar groeit en steeds diverser wordt? je je als sociaal-cultureel werker, samen met een activiteitengroep, ook sterk kunt maken voor verandering van gemeentebeleid? Bijvoorbeeld als woningen een onderhoudsachterstand hebben of de buurt onveilig is.    

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor
 • Associate degree

Werkvelden

 • Sociaal werk

Beroep

Ouderenwerker - Wist je dat...

, maar ook aan cursussen en themagesprekken of een carnavalsfeest. jongerenwerker in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onder de functie sociaal cultureel werker valt?

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Sociaal werk
 • Ouderenzorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen

Beroep

Sociaal werker (social worker)

In het beroep sociaal werker (beroep social worker) ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Sociaal werk

Beroep

Jongerenwerker (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

je verschillende opleidingen kunt volgen om jongerenwerker te worden? Bijvoorbeeld Social Work? Op het MBO is de opleiding Sociaal-Cultureel Werk zeer geschikt. je geen vaste werktijden hebt en vaak 's avonds en in het weekend moet werken? jongerenwerker in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onder de functie sociaal cultureel werker valt?

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Sociaal werk

Beroep

Buurtopbouwwerker (sociaal werker) - Wist je dat...

sociaal werkers worden genoemd of soms sociaal makelaar? buurtopbouwwerk een vorm is van sociaal cultureel werk? Ook wanneer je in de cao Sociaal werk kijkt, zie je dat buurtopbouwwerk onder de functie sociaal cultureel werker valt. het

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor
 • Associate degree

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Sociaal werk

Beroep

Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker) - Wist je dat...

altijd om leeractiviteiten hoeft te gaan? Soms kunnen recreatieve activiteiten ook heel zinvol zijn. De bedoeling van activiteiten zoals een spelletjesmiddag, feest of bingoavond is dat ze het leef-, leer- of behandelingsklimaat in een organisatie bevorderen. het beroep sociaal cultureel werker verwant is aan het beroep educatiemedewerker?

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Beroep

Sport- en bewegingsleider - Wat ga je doen?

met sociaal cultureel werkers. In je werk komt het regelmatig aan op plannen, coördineren en organiseren. Dit neemt niet weg dat de begeleiding van de deelnemers heel belangrijk is. Mensen motiveren, ze stimuleren en ervoor zorgen dat ze plezier hebben in het bewegen: daarvoor ben jij de motor.

Niveau

 • MBO
 • Associate degree

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Sociaal werk
 • Sport