Beroepen (239)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (239)

Wijkverpleegkundige - Wist je dat...

maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. je als wijkverpleegkundige zelf met de cliënt bepaalt welke zorg er nodig is? Je bent daarin heel zelfstandig.  je als wijkverpleegkundige soms ook voor een stoma of katheter moet zorgen? Een stoma is een zakje dat bevestigd wordt aan een opening in

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg

Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige - Wist je dat...

staan voor zo'n baan! je zowel met individuele patiënten als met groepen kunt werken? het belangrijk is dat je weet wat je eigen mogelijkheden en beperkingen zijn in de omgang met mensen en problemen? Hoewel je als verpleegkundige volgens verpleegplannen en methodieken handelt

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Ziekenhuizen

Verpleegkundige in verpleeghuis - Wist je dat...

vaker voorkomt dat woonzorgcentra samenwerken met verpleeghuizen? Op deze manier kunnen woonzorgcentra beter voldoen aan de zorgvraag van bewoners. je zowel als verpleegkundige op MBO- als op HBO-niveau in een verpleeghuis kunt gaan werken? Als HBO-verpleegkundige kun je ook verpleegkundige

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ouderenzorg

Kinderverpleegkundige - Wist je dat...

er steeds meer vraag is naar verpleegkundige zorg voor kinderen aan huis? Dit komt omdat er een verschuiving plaatsvindt in waar de zorg kan worden gegeven. Dat hoeft niet alleen maar in het ziekenhuis, maar kan ook thuis. Dit heet met een mooi woord extramurale zorg. je soms met erg zieke

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

MBO-verpleegkundige - Wist je dat...

het verschil tussen de MBO- en HBO-verpleegkundige met name is dat je als MBO'er meer op de praktijk gericht bent? Je werkt meer op basis van standaarden, een HBO-verpleegkundige past meer wetenschappelijke kennis toe. mensen steeds langer thuis blijven wonen en daar intensievere zorg nodig

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ouderenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GGD
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Sociaal werk
 • Ziekenhuizen

Ambulanceverpleegkundige - Wist je dat...

je in Utrecht ook als ambulanceverpleegkundige op de fiets eerste hulp kunt verlenen? De ambu-bike wordt op drukke zaterdagen in de binnenstad ingezet. De fiets kan alles wat een gemotoriseerde ambulance ook kan, behalve een patiënt vervoeren. Hiervoor wordt de gewone ambulance ingezet

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • GGD

Verpleegkundige in ziekenhuis - Wist je dat...

diensten bij het werk in een ziekenhuis horen? Daar staat tegenover dat je salaris door de onregelmatigheidstoeslagen behoorlijk kan oplopen. je zowel als verpleegkundige op MBO- als HBO-niveau in een ziekenhuis kunt gaan werken? Als HBO-verpleegkundige heb je meer coördinerende en

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Ouderenzorg

Obstetrieverpleegkundige - Wist je dat...

je op wisselende tijden in dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten werkt? obstetrie het Latijnse woord voor verloskunde is? je eerst obstetrie & gynaecologieverpleegkundige kon worden? De richting Gynaecologie valt niet meer onder de opleiding Obstetrie Verpleegkundige. Deze richting kun je nu wel volgen tijdens de opleiding Verpleegkundige MBO of Verpleegkunde HBO.

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP
 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Dialyseverpleegkundige - Wist je dat...

je op de dialyseafdeling patiënten van allerlei leeftijden tegenkomt? De grootste groep mensen die in aanmerking komt voor dialyse valt in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar. de behandeling van patiënten vrijwel altijd plaats vindt zonder de voortdurende aanwezigheid van een arts? bij

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Post VP

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg - Wist je dat...

het beroep praktijkverpleegkundige nog vrij jong is en volop in ontwikkeling? je de specialist ouderengeneeskunde ondersteunt bij de behandeling van patiënten? En dat je zoveel mogelijk werk van de artsen probeert over te nemen? je vaak een expertisegebied hebt, zoals diabeteszorg of wondzorg?

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ouderenzorg