Beroepen (26)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (26)

Beroep

MBO-verpleegkundige - Wist je dat...

het verschil tussen de MBO- en HBO-verpleegkundige met name is dat je als MBO'er meer op de praktijk gericht bent? Je werkt meer op basis van standaarden, een HBO-verpleegkundige past meer wetenschappelijke kennis toe. mensen steeds langer

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ouderenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GGD
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Sociaal werk
 • Ziekenhuizen

Beroep

Obstetrieverpleegkundige - Waar werk je?

Als verpleegkundige obstetrie (kraamverpleegkundige) werk je in loondienst bij een ziekenhuis, op de afdeling Gynaecologie, Verloskunde of een gecombineerde afdeling. Ga je aan de slag in een universitair medisch centrum, dan besteed je een derde

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Na Verpleegkunde
 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Beroep

Patiëntenvoorlichter

Als patiëntenvoorlichter licht je patiënten voor, maar je fungeert ook als schakel tussen de patiënt en de hulpverleners. Je geeft bijvoorbeeld advies aan verpleegkundigen en medisch specialisten over de manier waarop ze hun patiënten te woord staan. Je zorgt ervoor dat er voldoende voorlichtingsmateriaal is over een bepaalde ziekte, aandoening of behandelmethode.

Niveau

 • Universiteit bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • GGD

Beroep

Helpende - Je loopbaan

Als helpende kun je gemakkelijk doorstromen naar de opleidingen uit het domein Maatschappelijke Zorg of Verzorgende IG (alle niveau 3). Als verzorgende voer je minder huishoudelijke, maar meer zorgtaken uit. Als je verzorgende-IG wordt, ben je zelfs bevoegd om enkele verpleegkundige handelingen (zoals het aanleggen van een infuus) uit te voeren.  

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Ouderenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Sociaal werk
 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg
 • Kinderopvang

Beroep

Verpleegkundige in verpleeghuis - Wist je dat...

verzorgingshuiszorg of thuiszorg geboden wordt. het steeds vaker voorkomt dat woonzorgcentra samenwerken met verpleeghuizen? Op deze manier kunnen woonzorgcentra beter voldoen aan de zorgvraag van bewoners. je zowel als verpleegkundige op MBO- als op HBO

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO

Werkvelden

 • Ouderenzorg

Beroep

Wijkverpleegkundige - Wat ga je doen?

Verpleegkundige in de wijk of wijkverpleegkundige... Er is wel degelijk een verschil! Als je de MBO-opleiding Verpleegkunde hebt gevolgd, heet de functie verpleegkundige in de wijk, met een HBO-opleiding word je wijkverpleegkundige genoemd. De

Niveau

 • HBO bachelor
 • MBO
 • Post HBO
 • Na Verpleegkunde

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg (o.a. huisartsenzorg)

Beroep

Verpleegkundig centralist - Wist je dat...

je als verpleegkundig centralist een gespecialiseerd verpleegkundige bent? een ambulance er in een levensbedreigende situatie binnen vijftien minuten moet zijn? Dat is wettelijk bepaald. Als centralist moet je er dus voor zorgen dat je het

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Na Verpleegkunde

Werkvelden

 • GGD

Beroep

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige - Wat ga je doen?

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige verleen je hulp, begeleiding of behandeling aan mensen die in psychische nood verkeren. Je betrekt hierbij ook de mensen in de omgeving van de patiënt. De cliënten die je helpt zijn jeugdigen

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg

Beroep

Spoedeisende hulp verpleegkundige - Wist je dat...

je als spoedeisende hulp verpleegkundige ingezet kan worden bij rampen en je zodoende op de hoogte moet zijn van voorhanden zijnde in- en externe rampenplannen?je als spoedeisende hulp verpleegkundige ook te maken krijgt met patiënten die voor

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Na Verpleegkunde
 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen