Beroepen (237)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (237)

Activiteitenbegeleider

Als activiteitenbegeleider bedenk je steeds weer activiteiten voor én met mensen.

Niveau

Werkvelden

 • Ouderenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Thuiszorg
 • Sociaal werk
 • Ziekenhuizen

Agogisch medewerker GGZ

Als agogisch medewerker ggz werk je in de geestelijke gezondheidszorg of in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt waardoor ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben. Jij helpt ze hun leven weer op de rit te krijgen. Je ondersteunt ze bij dagelijkse bezigheden en verzint activiteiten die helpen hun doel te behalen.

Niveau

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Thuiszorg

Ambulancechauffeur

Als ambulancechauffeur vervoer je patiënten van en naar het ziekenhuis, vaak ben je de eerste hulpverlener ter plaatse.

Niveau

Werkvelden

 • GGD

Ambulanceverpleegkundige

Als ambulanceverpleegkundige geef je zorg en verpleging voor en tijdens het vervoer van een patiënt naar het ziekenhuis.

Niveau

Werkvelden

 • GGD

Ambulant begeleider gehandicaptenzorg

Als ambulant begeleider in de gehandicaptenzorg zit je niet stil. Je begeleidt cliënten (kinderen, jongeren, volwassenen) bij hen thuis, op de werkplek of op school. Deze cliënten hebben vaak een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking (gehandicapten) of ontwikkelingsachterstand. Het woord ambulant geeft aan dat je geen vaste werkplek hebt.

Niveau

Werkvelden

 • Gehandicaptenzorg

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving.Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie.

Niveau

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Anesthesioloog

Een anesthesioloog maakt gebruik van pijnbestrijding, verdoving en intensieve zorg en beschermt zo het lichaam van patiënten tegen schadelijke gevolgen.  

Niveau

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Apotheker

Een apotheker is een zorgverlener met deskundigheid op het gebied van medicijnen. Iemand die op wetenschappelijk niveau werkt aan zaken als:

Niveau

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg

Apothekersassistent

Als apothekersassistent geef je voorlichting over het correct gebruiken van het geneesmiddel dat je de bezoeker meegeeft.

Niveau

Werkvelden

 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen
 • Eerstelijnszorg