Beroepen (237)

Bekijk alle beroepen van A tot Z

Beroepen (237)

Beroep

Gezinshuisouder (jeugdzorgwerker)

Als gezinshuisouder ben je een soort pleegouder. Het verschil is dat je in dienst bent van een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Je kunt ook als franchisenemer een gezinshuis runnen. Je bent dan ondernemer.

Niveau

 • MBO
 • HBO bachelor

Beroep

Kraamverzorgende

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis die je als kraamverzorgende van heel dichtbij meemaakt. Je assisteert de arts of verloskundige tijdens de bevalling thuis. En als het kind geboren is, ben je gedurende een aantal dagen verantwoordelijk voor moeder, kind, gezinsleden, bezoek en huishouden. 

Niveau

 • MBO

Werkvelden

 • Thuiszorg

Beroep

Medewerker Veilig Thuis (AMK, jeugdzorgwerker)

De advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling en de steunpunten huiselijk geweld zijn opgegaan in de nieuwe organisatie Veilig Thuis. Daarmee is de vroegere beroepsnaam 'medewerker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling' (AMK) veranderd in 'medewerker Veilig Thuis'. 

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk

Beroep

Intensive care kinderverpleegkundige

Zelfstandig werken, stressbestendig handelen en snel ingrijpen zijn kenmerkend voor het beroep als intensive care kinderverpleegkundige. Je verzorgt en verpleegt kinderen die ernstige problemen hebben met één of meerdere vitale functies zoals hart, longen of nieren. Naast de verantwoording die je draagt voor het zorgproces is het begeleiden van ouders of verzorgers ook een belangrijk onderdeel van je werk. 

Niveau

 • Post MBO
 • Post HBO
 • Na Verpleegkunde

Werkvelden

 • Ziekenhuizen

Beroep

Patiëntenvoorlichter

Als patiëntenvoorlichter licht je patiënten voor, maar je fungeert ook als schakel tussen de patiënt en de hulpverleners. Je geeft bijvoorbeeld advies aan verpleegkundigen en medisch specialisten over de manier waarop ze hun patiënten te woord staan. Je zorgt ervoor dat er voldoende voorlichtingsmateriaal is over een bepaalde ziekte, aandoening of behandelmethode.

Niveau

 • Universiteit bachelor

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • GGD

Beroep

Ergonoom

Een ergonoom streeft altijd naar een omgeving die zo is ingericht dat een gezonde lichaamshouding en/of werkhouding wordt bevorderd. Je verdiept je in iemands houding of omgeving en bedenkt daarbij handvatten, aanpassingen of gebruiksvoorwerpen.

Niveau

 • Universiteit bachelor

Werkvelden

 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs

Beroep

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Luisteren, meedenken en zoeken naar oplossingen, dat zijn eigenschappen die goed passen bij het beroep vertrouwenspersoon in de jeugdzorg. Als vertrouwenspersoon luister je naar verhalen van cliënten. Vaak willen zij hun ervaring met jeugdzorg vertellen. Maar het kan ook zijn dat zij een klacht of bezwaar hebben. Jij helpt hen om deze klacht goed te formuleren en in te dienen.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Jeugdzorg

Beroep

Sociaal werker (social worker)

In het beroep sociaal werker (beroep social worker) ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving.

Niveau

 • HBO bachelor

Werkvelden

 • Sociaal werk

Beroep

Spelagoog

Spelen is een serieuze zaak voor de spelagoog... Het moet leuk zijn, maar vooral doelgericht. Door middel van spel probeer je kinderen namelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Daar komt heel wat bij kijken!

Niveau

 • Post HBO

Werkvelden

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Overheid/ bedrijven/ onderwijs
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen