Opleiding Apothekersassistent

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Opleiding Apothekersassistent

Wat is de duur en opleidingsvorm?

Je kunt de MBO-opleiding Apothekersassistent (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) of via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). De opleiding duurt gemiddeld drie jaar.

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal onderdelen) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.

Particuliere opleiding
Er bestaan ook diverse particuliere opleidingen tot apothekersassistent. Je kunt deze bij bijvoorbeeld Capabel Onderwijsgroep, LOI of NTI volgen. Het is, net als de opleiding aan een ROC, ook een MBO-opleiding op niveau 4. Je kunt deze opleiding in 1,5 tot 2 jaar afronden.

Zie ook
Waar aanmelden