Opleiding Master Social Work

Wat leer je?

Wat leer je?
Met de masteropleiding Social Work word je opgeleid voor een inhoudelijke seniorfunctie binnen de zorg- en dienstverlening. Je ontwikkelt verschillende competenties, zoals praktijkonderzoek doen, projecten managen, regievoeren en verbeteringen en vernieuwingen ontwerpen. De theorie pas je toe in de praktijk: opdrachten zijn gericht op je eigen beroep en praktijkervaringen breng je in op school. Door maatschappelijke veranderingen blijft de beroepspraktijk in beweging. De brede opleiding geeft je een goed en actueel overzicht van deze veranderingen en wat die betekenen in jouw beroep.

Competenties
Tijdens de opleiding moet je je een aantal competenties eigen maken. Dit zijn bijvoorbeeld:
- De regie kunnen voeren in complexe hulp- en dienstverleningssituaties
- Praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren
- Op basis van onderzoeksgegevens en theoretische concepten, vernieuwingen en verbeteringen ontwerpen voor de eigen beroepspraktijk
- Kunnen optreden als projectmanager of casemanager in opdracht van derden
- Kunnen optreden als adviseur, consultant, inhoudelijk expert of projectleider bij opdrachten voor andere instellingen

Praktijk
Theorie en praktijk worden in deze opleiding sterk gekoppeld.
Vanuit de opleiding krijg je opdrachten die gericht zijn op de beroepspraktijk. Deze voer je meestal uit bij je eigen werkgever. Er is veel kennisuitwisseling tussen studenten uit verschillende werkvelden. Hierdoor leer je over de grenzen van je eigen werk heen te kijken en gebruik te maken van oplossingen en werkwijzen in andere werkvelden.