Opleiding Orthoptie

Wist je dat…?

Opleiding Orthoptie

Wist je dat…?

je de mogelijkheid hebt om tijdens deze opleiding in het buitenland stage te lopen?

de opleiding Orthoptie samen met de opleiding Optometrie onder de Oogzorgopleidingen van de Hogeschool Utrecht valt? 

de overheid geen tweede bacheloropleiding uit het domein van de gezondheidszorg of educatie voor je bekostigt als je er al één hebt afgerond? Dat betekent dat je in plaats van het wettelijk collegegeld, het instellingscollegegeld moet betalen. Dit is een hoger bedrag. Informeer bij je hogeschool van je keuze wat het instellingscollegegeld is.